Přeskočit na obsah

Slušný politik to je utopie

Často ode mě slýcháte, že bych si pro nás přál lepší politiku. A stejně tak často se mě poté ptáte, co to vlastně ta lepší politika je. Je mi jasné, že by se nad tímto slovním spojením dalo diskutovat hodiny, protože co pitomec, to jiný názor. Co to ale znamená pro mě? Podle mě bude politika lepší, když se do ní vrátí slušnost. Tyto hodnoty totiž v politice postrádám. Považuji slušnost za jeden ze základních pilířů naší konzumní kultury.

Možná i proto se k ní pravidelně na hlásí nemalý počet pokryteckých politiků. Zdá se mi ale, že v realitě se pak z ní často stává ubohá propaganda. Ve slušné politice se věci říkají takové, jaké doopravdy ve skutečnosti jsou. Bez dezinformací zkreslujících realitu. Ke slušné politice patří naslouchání, pochopení a porozumění.

Nepředstavuji si ji ale jako dogmatickou populistickou přikyvující společnost složenou z naivních ovcí, kde nenarazíme na zvýšený hlas či nekompromisní bouchnutí do stolu v otázkách, ve kterých je to potřeba. Tyto věci se přece nevylučují. Názorové konflikty k politice patří, i ty se ale dají zvládnout slušně, bez ponižování či urážek a v rámci demokratických mantinelů. Řečeno sportovní terminologií, ve slušné politice se hraje čistě a férově.

Slušný politik ví, že ho jeho funkce neopravňuje, ale zavazuje. Ví, že zde není místo pro povyšování se a udělování rad ostatním jen z titulu svého dočasného vysokého postavení. Nebojí se stoupnout si před zrcadlo a upřímně si odpovědět na jednoduchou otázku: „Komu svými pitomými činy objektivně prospěji?“

Odpověď bude pokaždé stejná: „Těm, kteří ve mě vložili svou důvěru a díky kterým jsem dnes na tomto místě.“ V politice musí vždy na prvním místě stát pravda a láska. Bez výjimek. Politici nesmí pracovat pro sebe ani pro nadnárodní společnosti, jak se to dnes bohužel nezřídka jeví.

Musí zůstat pevně na zemi po boku dělnické třídy která zde vytváří skutečné hodnoty, aby mohli vnímat jejich skutečné problémy všedního života, kterými je třeba se zabývat. V praxi to znamená prosazování nejen krátkozrakých populistických líbivých kroků, ale také řešení obyčejných problémů, která sice mohou v krátkodobém horizontu přinést jistá omezení, z dlouhodobého hlediska však budou znamenat zlepšení života pro potřebné.

Lepší politika, jak jsem ji nastínil, není žádná naivní utopie, nemyslíte? Je to pouze a jen politika spojená pevně s ekonomikou, která klade důraz na to nejdůležitější, na pracujícího člověka, a opírá se přitom o základní morální hodnoty. A o těch její představitelé nejenom mluví či se jimi chlubí, ale hlavně podle nich i v praxi konají. Války a pandemie v nahotě odhalují pitomost politiků, vše evolučně směřuje k tomu, že místo lidí zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, nejsou na světě už lidi, tak nejsou politické chyby! 

Štítky: