Slova mohou klamat, ale dílo klamat už nemůže

Rozděluji lidi na ty, co důvěřují a ty co prověřují, jakmile přestaneme důvěřovat a začneme prověřovat tak nechybujeme, z dálky může mnohé vypadat jinak než z blízka, vše je zde hra podle pravidel, která určuje situace nebo organizace, pokud jsou pravidla hry chybná, tak zde jsou problémy, na které hledáme řešení. Pravidla je třeba mít pod optimální kontrolou, a zde narážíme na neochotu zavedená stará pravidla změnit tak, aby v pravidlech nebyli chyby. Co je psáno to je i dáno, takto vznikla víra v zázraky a tato svatá víra udělala z věřících lidí hlupáky a tím i chudáky.

Dobrota je žebrota, moudrý pán není dobrý k tomu, co lže a krade, dobrotu si musí každý zasloužit, z díla poznáme, kdo si dobrotu zaslouží a kdo si dobrotu nezaslouží, slova mohou klamat, ale dílo klamat už nemůže. Veliké manipuluje s malým pomocí odměny a trestu, problém nastává, pokud je zde egoistická protekce, všechny egoistické organizace jsou zde dočasně díky protekci, protekce je jako plevel, který na svém okolí egoisticky parazituje.

Je snadné proměnit pomocí dogmatické totality lidi na loutky s nulovou hodnotou, jenže následkem je bída a zaostalost, což logicky vede k ekonomické migraci, tam kde není dogmatická totalita. Nechceme řešit situace které nemají řešení, a tak volíme zbaběle útěk tam, kde se budeme mít lépe, následkem je vznik mnoha ohraničení, které nám brání v tom, abychom mohli utéci tam, kde nám bude lépe.

Lépe je zde všude jenom těm, co jsou díky protekci nahoře, a tak zde jsou snahy se rychle dostat nahoru, díky protekci mezi mocnou a bohatou elitu, co egoisticky rozhoduje o nás bez nás. Nahoře je pro elitu ráj a dole je pro spodinu očistec, ti, co jsou nahoře by se chtěli ve zdraví dožít sta let a ti co jsou dole, díky depresi myslí na sebevraždu, naše psychika je spojená s ekonomikou, deprese přicházejí s neúspěchem a lékem na deprese je úspěch, konzumovat léky na deprese nebo drogy, to je jenom zbabělý útěk od ubohé reality.

Války v nahotě odhalují selhání naší kultury, násilí je třeba z naší kultury eliminovat, je třeba s lidmi manipulovat jenom pomocí ekonomiky, už zde bylo dost ubohého násilí, které stvořilo konzumní očistec. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, ten, kdo se zde chová jako šílenec, musí počítat se tím, že skončí zle, podívejme se na kvalitu lidí, proč je zde veliký nedostatek kvalitních lidí a nadbytek nekvalitních lidí? Problémem je kontrola, která selhala, podívejme se do přírody zde se nekvalitní dítě nedožije dospělosti, není to kruté, je to přirozená kontrola genetické kvality, díky které zde není degenerace a přemnožení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *