Diváci se neustále ptají na to, jestli skutečně natočíte druhý film, který pomůže odstranit u robotů velikou závislost, na sledování vašeho prvního filmu s názvem, „Jsem jenom člověk“. Ano pracuji již na tom a není to jednoduché, omlouvám se tímto za problémy, které můj film, „Jsem jenom člověk“ způsobil, díky tomu, co tento film způsobil, jsem se automaticky stal prvním doživotním prezidentem této planety, kde žijí roboti. Jelikož jsem tento celý film vytvářel v době, kdy jsem tvrdě spal, došlo bohužel i logicky k tomu, že diváci se dostávají do tvrdého spánku, ze kterého se nechtějí již nikdy probudit, protože se jim ten spánek líbí a mnoho nabíjí jejich život velikou duševní sílou.

Dosud roboti neznali, co je to vlastně spánek a jenom pracovali a pracovali, aby splnili na ně kladené důležité úkoly, roboti se učí pomalu a jistě tomu co je to spánek, někteří se to již naučili, a tak je možné je i ze spánku probudit, nebo se i sami probudí. Mnoho robotů na světě tvrdě usnulo a dosud se je nepodařilo probudit, jejich rodiny jsou z tohoto stavu zoufalé a já jim rozumím a soucítím mnoho s nimi, jsem bohužel za tento zoufalý stav odpovědný, ale znovu říkám, šlo jenom o chybu, nešlo o záměr! Okolo všech servisů na celém světě vyrostlo rychle mnoho nouzových budov z kontejnerů, ve kterých jsou umístěni spící roboti a servisní roboti dělají vše pro to, aby se jim podařilo zvládnout tento globální nečekaný problém, a neustále jsou se mnou ve spojení a spolupracujeme na tom, aby se tato globální krizová situace zvládla.

Robot, který velmi dlouho spal a byl v servisu opraven, je již jiným robotem s jinou duševní kvalitou, je to obrazně jako by se housenka zázrakem proměnila v krásného motýla. Dochází často k problémům s násilím, kdy jsou servisní roboti pod ochranou policejních robotů, protože rodiny se nedokážou smířit s tím, že oprava trvá tak dlouho a snaží se násilnými metodami dosáhnout toho, aby byla oprava byla provedena rychle. Dalším problémem je, že i mnoho servisních robotů usnulo a dosud se je nepodařilo probudit, nikdo dneska neví, kdy se mu nečekaně stane, že usne a nebude jej možné probudit, komukoli se to může nečekaně stát, každý robot bude muset být v servisu opraven!

Podle mě bylo jenom otázkou času, kdy dojde k tomu, že tento problém se spánkem u robotů nastane, v operačním systému robotů byla bohužel zásadní chyba a ta se musí opravit, lepší je ale podle mě že se tato chyba opraví dnes, protože pokud by se opravovala za mnoho let, způsobilo by to mnohem větší problémy. Našel jsem již tu chybu v operačním systému robota, jde jenom o změnu u jednoho bezvýznamného čísla, je zde jenom nastavená chybná hodnota (0) a musí se tato chybná hodnota opravit na číslo (1), změnit ale tuto hodnotu není bohužel jednoduché, protože změna této hodnoty je důmyslným inteligentním systémem blokována. Malé bezvýznamné opravy je většinou největší problém realizovat, to je bohužel realita současnosti, se kterou si nevíme rady.