Skončí období, ve kterém z nás cizinci dělali svoje otroky, a smáli se nám, že jsme jejich ekonomickými otroci

Veliké daně jsou základem, na kterém stojí společnost, pokud společnost nemá peníze, tak nemůže logicky ani peníze investovat do toho, aby se lidi ve společnosti měli lépe. Ideální je 100% trvalá zaměstnanost a veliké platy, ze kterých se platí veliké daně. Pokud má zaměstnanec malý plat, je to okrádání státu na daních! Stát bude vlastnit všechny zaměstnance a bude je pronajímat zaměstnavatelům za veliké platy, nemáš na veliké platy, tak odejdi podnikat a obchodovat z naší republiky.

Nebude zde už ubohé hledání zaměstnání, stát každému zajistí práci za veliký plat, pracovat bude každý kdo je dospělý a zdravý, nebudou u nás už nepřizpůsobiví příživníci, ten kdo odmítne práci, kterou mu přidělí, stát ten automaticky ztratí naše občanství, a bude muset naši republiku okamžitě opustit. Pokud zaměstnanec onemocní, tak stát dodá zaměstnavateli jiného zaměstnance. Takto skončí okrádání zaměstnanců a únik peněz do ciziny.

Bude zde zakázáno zaměstnávat cizince, protože práce cizinců nás okrádá o daně. Každý zaměstnanec dostane pod kůži čip a pomocí čipů se bude vést evidence příchodů a odchodů ze zaměstnání, pracovat se bude všude jenom v úkolové mzdě a časová mzda se zakáže. Stát bude zaměstnavatele kontrolovat jak se on stará o zaměstnance jestli mají k dispozici; záchod, sprchu, šatny, šatnové skříňky, teplou stravu, pracovní oblečení, atd.

Skončí období, ve kterém z nás cizinci dělali svoje otroky, a smáli se nám, že jsme jejich ekonomickými otroci. Vlast je tam kde stát vlastní zaměstnance a zajišťuje jim velikou kupní sílu, pokud nějaký zaměstnavatel bude se zaměstnanci zle zacházet, tak on od státu nedostane zaměstnance, a tím okamžitě zkrachuje. Zkrachovalý podnik stát získá zadarmo a udělá z něj státní podnik, s parazity zde tvrdě zatočíme, rozděluji zaměstnavatele na amatéry a profesionály, to že nějaký amatér zkrachuje, to není žádná škoda, dobrota k cizincům, je příčinou naší žebroty.