Z pohledu zákona je to jednoduché, žádní Romové a cikáni zde nejsou, každý je občanem této republiky, a tak má svoje povinnosti a svoje práva, je zde jeden státní metr pro všechny, před zákonem si musíme být rovni, bez ohledu na to, jakou máme barvu pleti, a jaké máme pohlaví, nebo vzdělání, či v jaké jsme politické straně.

Podívejme se do přírody zde nejsou problémy s nějakým rasismem, zde jsou jednoduché přírodní zákony a kdo je poruší je za to okamžitě i potrestán. Problematika rasy je problematikou víry, kdy něčemu věříme, a to je nám svaté, správný zákon ale nedává žádné víře možnost zasahovat do zákona, protože potom by to už nebyl správný zákon ale diktatura víry.

Jestli Romové a cikáni něčemu slepě věří, je to jejich soukromý problém do té doby, dokud nepřekročí zákon, potom musí nastoupit policie a soudy které potrestají toho kdo zákon porušil, bez ohledu na to, jestli je to cikán nebo to není cikán!

Ve škole se žáci známkují a stejné je to i s dospělými lidmi, každý zde má nějakou známku a podle toho s ním ekonomický systém jedná, ten, kdo má dobré známky se zde má dobře, ten, kdo má špatné známky se zde má zle, to je logické. Většina cikánů zde má špatné známky, a tak se zde mají zle, je to jejich problém že se nesnaží, zde mít dobré známky, pokud se zvíře v přírodě nesnaží mít zde dobré známky, má se zde velmi zle a nikoho to nezajímá.

Vše je o drogách, ten, kdo je pod vlivem drogy má zde špatné známky, cikáni jsou pod vlivem nejrůznějších drog, a tak zde mají špatné známky a mají se špatně, je to ale jejich soukromý problém. Pokud zde bude dělat policie a soudy to, co mají podle zákona zde skutečně dělat, nebudou zde s cikány a Romy problémy, stačí jenom dodržovat tvrdě zákony, pokud nemá cikán peníze na jídlo a drogy, je to jeho soukromý problém, není to problém státu!

Vše je jenom obchod a za práci je zde odměna, ten, kdo nepracuje má hlad a hlad jej musí donutit k tomu, aby pracoval. Cikáni a Romové nechtějí za nic zde platit, a naopak se snaží od státu získat peníze a mnoho kradou, zde musí nastoupit tvrdě policie a soudy, postihy za lenost a kriminalitu zde musí být takové, aby si cikáni rozmysleli na nás parazitovat a donutili mnoho cikánů a Romů k tomu, že budou hledat jiný hloupý sociální národ, kde se budou mít lépe!

Jak si to zde cikáni a Romové udělají takové to zde i budou mít, je zde mnoho jiných lidí z ciziny, co zde dlouho žijí a nejsou s nimi žádné problémy, protože oni pochopili že jak si to zde udělají, takové to zde i budou mít!