Přeskočit na obsah

Roboti nás promění v mravence

Jak vypláchnout lidem mozek správně? Každý živý systém byl evolucí vyroben a výchovou nastaven k tomu, aby sloužil systému, jde o to, aby nastavení výchovou bylo správné, a tak každý správně sloužil systému, ve kterém existuje. Je třeba zásadně změnit systém výchovy, a to tak že nás budou vychovávat roboti a rodiče poznáme teprve, až budeme dospělí a budeme samostatně žít a pracovat pro společnost.

Člověk jako vychovatel a učitel je zásadní chybou v systému, protože člověk myslí jako zvíře, a tak z dětí logicky vychovává ubohá zvířata, robot myslí logicky jako robot, a tak z lidských dětí vychová dokonalé roboty, ze kterých se zde stanou dokonalé stroje na tvorbu hodnot.

Roboti nás naučí tomu, že život to je jenom práce a spánek a že vše ostatní je chybné a zbytečné, nebude v našem životě; sex, láska, závist, nenávist, soucítění, náboženství, politika, byrokracie, drogy, špatné závislosti atd. Heslem našeho života bude; když jsi unavený, jdi spát a když se probudíš, tak zase profesionálně správně pracuj do té doby, dokud se neunavíš. Roboti nás promění v mravence, co budou silní tělesně a duševně, pokud bude někdo nekvalitní tak mu ten druhý utrhne hlavu a jeho tělo se zpracuje na potravinové granule.

Nebude zde žádná srážka s mocným blbcem, co si o sobě myslí, že je ten druhý vůl, který jej musí poslouchat, nebudeme ani mezi sebou soutěžit a nebudeme se bodovat a známkovat, protože každý bude vychován tak aby pracoval a myslel dokonale a okolí nás bude neustále kontrolovat a ten kdo bude chybovat, bude okolím automaticky eliminován.

Štítky: