Reklama z nás udělala pitomce na baterky

Neustále je zde něčeho nedostatek a příčinou je to že existuje nadbytek, většinou je zde nedostatek; času, peněz, informací, programů, lásky, štěstí atd. nedostatek i nadbytek to jsou protiklady mezi kterými je napětí, realita, ve které existujeme je založená na protikladech a na příčině a následku, to jsou základní principy, kolem kterých se vše točí a dokud si to neuvědomíme tak budeme zbytečně chybovat.

Když zjistíme že nemáme šanci dosáhnout úspěchu a mít se tak dobře tak to řešíme náhražkami jako je cigareta nebo víra v bludy, tím se dostáváme do začarovaného psychického kruhu, za kterého je obtížné uniknout, mnohdy to vyřešíme sebevraždou. Pokud je na startu závodu mnoho lidí tak je obtížné být prvním, to vedlo k protekci a monopolům, kdy se stávají prvními ti, co si to nezaslouží.

Jenže nikdo nepočítal s tím, že přijde optimalizace a automatizace, najednou skončí rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, zavede se přídělový čipový globální systém na zboží a služby, tím se ze všech lidí stanou jenom nuly s nulovou hodnotou, a to nakonec povede k tomu, že se lidi z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen. Neustále se mnoho století snažíme o to, abychom nemuseli mnoho namáhavě pracovat a neuvědomili jsme si to, že pokud nebudeme pracovat, tak jsme zde evolučně zbyteční. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *