Většina lidí u nás trpí dlouhodobě psychickými nemocemi a léčení pomocí léků a drog nic neřeší, problémem je to že se s lidmi jedná jako by to byli otroci, je to vojenský režim postavený na rozkazu a trestu dialog zde není možný. Problémem je to že jsme si cizí, a tak jsme k sobě zlí následkem jsou konflikty a války, pokud něco nejde po dobrém řešíme to po zlém. Je třeba začít konečně lidi nahrazovat za roboty.

Robot má tu výhodu, že když se dostane do problémů tak se zastaví nebo porouchá, a to vede k tomu, že zde musí být profesionální péče o roboty. Nejsou na světě lidi tak zde nejsou už nikde psychické problémy, nikdo nebude roboty zavírat do vězení nebo do blázince, porouchaný robot se opraví v servisu nebo se recykluje. Člověk je zastaralý systém otroka, který nefunguje optimálně a levně proto jej nahradí robot, nic nového pod sluncem, evoluce neustále nahrazuje staré za nové je to přirozený evoluční proces.