Programování je základem pro svobodný život, programování vzniklo díky duševní svobodě, tam kde není duševní svoboda, tam nemusíme umět duševně programovat, protože nám ideologičtí otrokáři vše naprogramují tak aby se měli oni velmi dobře, a my jenom plníme ideologické úkoly podle svatých ideologických programů. Většina lidí si programování spojuje jenom s počítači a internetem jenže programování je všude tam kde existuje inteligence, protože inteligence je systém, který umí programovat. Čím více je systém inteligentní tím lépe on i logicky umí programovat, a tak snadněji splní životní úkoly a zvládne složitou situaci.

Co je to vlastně programování? Programování je nastavení složitého systému tak, aby on dělal to, co my od něj chceme a potřebujeme, k nastavení nejvíce používáme informace a snímače informací. Pokud nastavíte budík, aby vás vzbudil, tak jste budík naprogramovali jednoduchým programem. Program říká systému, co má konat a kdy to má konat, problémem zde jsou nečekané změny, se kterými jsme při programování nepočítali, a díky těmto změnám program často mnoho chybuje, a tak jej musíme opravit, nebo jej musíme nahradit novým programem.

V současnosti nefungují politické a ekonomické programy u národů, protože jsou centralizované, a tak jsou složité a pomalé, problémem je že elita, která je v centru společnosti nechce centralizaci nahradit decentralizací, aby ona mohla snadno parazitovat na společnosti. Politické a ekonomické centrum je zásadní chybou v tomto systému, protože sobecky parazituje na pracujících lidech a dělá z nich hloupé ubožáky. Pokud budeme pečlivě sledovat pohyb peněz, tak zjistíme přesně kde je centrum, které sobecky parazituje na pracujících, a tuto černou ekonomickou díru musíme eliminovat, přirovnal bych to k optimalizaci stránky na internetu, kdy musíme u stránky odstranit vše, co snižuje u stránky její návštěvnost. 

Nepotřebujeme; celebrity, byrokraty, politiky atd. Potřebujeme, aby byl zde každý člověk centrem, kolem kterého se zde vše točí, nestojíme o prázdné ubohé ideologické fráze, ale o to, aby zde byla konečně ve všem správná rovnost, každý nahý na svět přichází a nahý ze světa musí i odcházet! Ten, kdo sobecky hromadí jakékoli hodnoty, je parazit a musí být okamžitě eliminován, je zajímavé, jak sobci zdůvodňují od pradávna to, že hromadí pro sebe veliké hodnoty a nikdy neřeknou čistou pravdu o tom, že to jsou obyčejní lakomí ubozí parazité.