Proč je život k nám zlý? 1

Kauzalita praví že každý problém má svoji příčinu a pokud je k nám život zlý tak příčinou jsou zlá pravidla podle kterých žijeme, zlí lidé vytvořili zlá pravidla a kontrolují jejich dodržování. Aby se měli ti, co jsou nahoře, dobře tak se musí mít zle ti co jsou dole, štěstí existuje díky neštěstí, napětí mezi protiklady je zdrojem energie a tato energie zde se vším podle pravidel pohybuje.

Většina změn je zde jenom na povrchu a pod povrchem se nic nemění mnoho století, není zde; demokracie, socialismus, kapitalismus, idealismus, dogmatismus atd. je zde všude mnoho století protekcionismus.

Protekcionismus je rakovinou, která zabíjí politiku a ekonomiku. Podívejme se na internet, to, co má zde protekci to má díky tomu i veliké zisky, je to podle principu moje hra a moje pravidla. Autorská práva na internetu to je o protekci, která umožňuje parazitování těm, co mají na internetu výhody. Jakmile je někde koryto pro dobytek, tak okamžitě vzniká plot okolo koryta, aby se ke korytu dostal jenom elitní nenažraný dobytek.