Ve snaze o egoistickou manipulaci s inteligentními systémy vznikla evolučně propaganda a cenzura, pomocí propagandy a cenzury dochází k naprogramování inteligentních systémů tak aby sloužili tomu co zde má moc a výhody. Propaganda a cenzura není jenom v naší kulturní civilizaci, ale existuje i v ekosystému od evolučního stvoření ekosystému, vše je zde tak evolučně vytvořeno a nastaveno k nějakému účelu, vnímáme propagandu a cenzuru negativně protože na nás negativně působí od narození do smrti.

Pokud na nás propaganda a reklama působí negativně tak to jistě musí mít i nějakou příčinu? Jako dítě jsem přečetl veliké množství knih, a tak mám i mnoho informací díky kterým mohu vyřešit i mnoho složitých problémů, vnímáme propagandu a cenzuru negativně protože je nám cizí, vše, co je nám cizí to na nás působí negativně a logicky to co je nám blízké na nás působí pozitivně. Dobře se chováme k tomu, co je nám blízké a zle se chováme k tomu co je nám cizí, stejně jednají i rostliny a zvířata, mnohé, co je nám cizí se snaží vytvořit iluzi toho, že je nám to blízké, aby z toho mělo užitek. 

Podívejme se na to, proč se lidi rozdělují na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, klasickou ukázkou jsou totality a armády, problémem je zde napětí mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, ti, co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole, moc je zde díky bezmocnosti a nadbytek je zde díky nedostatku. Když nejde úspěchu dosáhnout po dobrém tak je zde snaha dosáhnout úspěchu po zlém, co je dovoleno velikému to je zakázáno malému tak to zde funguje, proto veliký mocný stát napadne malý bezmocný stát a udělá tak z malého státu svoji kolonii kde je bída a zaostalost. 

Tak jako je zde konflikt pomocí armády, tak zde jsou i konflikty pomocí; náboženství, politiky, ekonomiky, umění, vědy, techniky atd. každý konflikt v nás nebo okolo nás je vždy o zdroje nebo o hodnoty, vše je o stimulaci, ve snaze se mít dobře jsme zlí a tím se dostáváme do začarovaného kruhu lží a nenávisti. Ve válce používáme zbraně, pomocí kterých se vraždíme, když válka skončí tak už nesmíme používat zbraně.

To jasně dokazuje to, že situace a organizace z nás udělali genetické roboty na dálkové ovládání, ještě by to chtělo modernizaci a optimalizaci, kdy se lidi evolučně nahradí globálně za autonomní kovové inteligentní roboty na dálkové ovládání a akumulátory, nejsou na světě lidi, tak nejsou logicky s lidmi už žádné problémy. Podíl lidské práce na zboží a službách neustále klesá díky automatizaci a optimalizaci, lidská práce je drahá a není kvalitní, nejprve jsme nahradili lidskou práci v zemědělství, dneska se lidská práce nahrazuje v průmyslu, zítra nahradíme lidskou práci ve službách.