Malý zisk z práce je zde díky sociální centrální politice kdy se společné peníze získané většinou z daní a cla přerozdělují podle politického programu, při přerozdělování peněz dochází k plýtvání penězi ve velkém a je obtížné tomuto plýtvání zamezit. Stát peníze lehce získává, a tak je i lehce utrácí, bohatý stát je založen na tom, že je dělnická třída chudá, nadbytek vytváří nedostatek o tom je rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře jako bohové v ekonomickém ráji a ty co jsou dole v ekonomickém očistci, je zcela jedno jestli je někde kapitalismus nebo socialismus, protože ve skutečnosti je všude jenom pokrytecký egoismus.

Války nám v nahotě odhalují to, že se z lidí stali jenom roboti na dálkové ovládání a jakýkoli odpor těchto genetických robotů je naivní a marný, protože je zde vytvořen kontrolní dogmatický totalitní centrální systém, který dokonale všude funguje. V minulosti zde bylo mnoho snah o to, jak změnit k lepšímu civilizaci a vždy se ukázalo to, že funguje jenom systém odměny a trestu, je třeba pochopit to že ekonomika je boj o zisk, politika je boj o moc, umění je boj o popularitu, školství je boj o tituly atd. mír je válka vedená jinými prostředky, proto je zde místo lásky nenávist a místo pravdy lež.