Rubriky
Diktatura

Proč centralismus nefunguje

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Jako lidé jsme se geneticky moc nezměnili od opice, ale nesmírně se změnilo prostředí, v němž žijeme. Když chtěl kdysi dávno někdo přesvědčit své bližní aby něco změnili, mluvil k velmi málo lidem. Když dnes hovoří mediálně prezident, slibující sociální a ekonomické výhody, nebo když si dnes nějaká populární osobnost napíše něco na Facebook či YouTube, sledují to miliony lidí kdekoli na Zemi. Přesvědčovat o něčem lidi je dnes možné v globálním měřítku, pokud umíte vládnout médiím.

Přišel systém jménem centralismus. Lidé se dnes už plně řídí centrálními zákony, a pravda či lež je výsadou konzumního systému, ne už dělnické třídy. Co jsme ale přehlédli, a přitom je to pro naši civilizaci naprosto zásadní, je egoistické parazitování centrálního systému. Sice o sobě centrální systém tvrdí, že je demokratický, ale přitom politické strany na své vládnutí dostaly monopol!

Monopol politických stran na vládu ale znamená reálnou beztrestnost při lhaní, rozkrádání a díky rozsáhlé imunitě i beztrestnost v řadě jiných ohledů. Chcete se starat o sebe sami bez centralismu? Nemáte právo fungovat a chovat se jinak, než přikazuje centralismus. Počet; příznivců, klientů, zákazníků, odběratelů, diváků, atd. se dnes považuje za důkaz pravdy.

Máme kupovat, poslouchat, neptat se a optimálně i bát se toho, co můžeme ztratit, když ten centrální systém opustíme. Cíl je jasný: máte a musíte být snadno odhadnutelný, ovlivnitelný ubožák, který je tupým spotřebitelem čehokoli, co centrální systém vyprodukuje a co monopol politických stran svou zákonodárnou mocí zlegální a učiní z toho svatou normu.

Plynové nacistické komory, kde centralismus zavraždil bez soudu miliony civilistů, nám odhalují selhání centralismu který řídí šílení politici, ryba smrdí od politické hlavy. Přenecháme civilizaci GVKB robotům a odejdeme do GVKB rezervace ve které už nebude možné lhát a krást.