Myslíme a konáme podle situace, prostředí má na člověka veliký vliv a může člověka uzdravovat, nebo do nemocí zase uvrhovat, je mnoho nemocí z povolání, o kterých se záměrně málo hovoří a je mnoho prostředí které dokážou nemocného člověka zase uzdravit. Podívejme se třeba na pokojové květiny, pokud květinu přemístíme, na chybné místo v bytě onemocní, naopak na správném místě se zase uzdraví. Tento problém se ale vyskytuje i u citlivé techniky, která ve špatném prostředí špatně funguje nebo nefunguje vůbec a mnohdy se i rozbije, vše je zde vyrobené a nastavené na nějaké prostředí a nějaké situace, není možné vyrábět něco tak aby to fungovalo v každém prostředí a každé situaci.

Vše, co zde říkám, nejspíše většina inteligentních lidí ví, a tak souhlasí s tím, co zde říkám, ale pokud rozvinu tyto obecné informace na celou naši kulturní civilizaci a poukážu na to, jak mnoho zde dochází k tomu, že je mnohé umísťované násilně do chybného prostředí a chybné situace, tak se mnou už mnoho lidí nebude souhlasit. Podívejme se příkladně na dítě, které se civilizovanému člověku narodí, jak s ním zacházíme a jak toto dítě neustále násilně umísťujeme do nevhodného prostředí a nevhodné situace, což vede k tomu, že se vývoj dítěte zkomplikuje a mnohdy díky tomu má tento člověk v životě mnoho problémů, se kterými si neporadí a se kterými mu nepomůže ani společnost.

Nejde o to, kdo je vinen, jestli za to můžou; rodiče, společnost, ideologie, ekonomika atd. jde o to tyto problémy začít správně a rychle řešit a zajistit, aby už nedocházelo k mnoho tomu, že se mnohé násilně přemisťuje do nevhodného prostředí, které špatně působí na živé a technické systémy. Svět, ve kterém existujeme je založen na tom, aby bylo vše tam kde to má správně být a dělalo to zde to, co je správné zde dělat, jde tedy jenom o to, chybovat co nejméně je to možné a snažit se preventivně mnoha chybám zamezit. Je snadné lidi zabíjet, to umí i primitivní zvířata, jsme ale snad něco více než primitivní zvířata, máme velikou inteligenci a máme i vyspělou civilizaci, která zesiluje naše možnosti a schopnosti natolik, že můžeme zamezit tomu abychom umísťovali do nevhodného prostředí a nevhodné situace lidi a citlivou techniku.

Mnohde se na světě zachází s lidmi a citlivou technikou špatně a následkem je selhání lidí a techniky, což způsobuje logicky mnoho problémů, stačí si jenom vzpomenout na nedávnou zbytečnou katastrofu vládního Polského letadla, které nezvládlo v mlze přistání, a tak zde zahynulo mnoho lidí z Polské vlády. Pokud by se zde dbalo na vhodné prostředí pro techniku a lidi nedošlo by k této zbytečné katastrofě, bylo zde tenkráte mnoho chyb jak u techniky, tak i u lidí, ale největší chybou zde bylo to, že zde nebyl kontrolní automatický systém, který zamezuje tomu, aby se lidi a technika dostávala do prostředí a situace která je velmi špatná.