Jakmile se stala láska obchodem tak se ráj proměnil na očistec, čím více jsme obchodníky tím více máme psychických problémů, všechny snahy o změny k lepšímu narážejí na naše sobectví, protože dobrota je žebrota. Neuvědomujeme si následky svých rozhodnutí, každá naše akce vyvolá reakci, je snadné něco rozbít a je těžké něco hodnotného stvořit, víme to že cigarety a slivovice škodí našemu zdraví, proč je tak těžké přesvědčit lidi, aby si nepoškozovali svoje zdraví? Problémem lidí je uzavřenost, a proto vztahy mezi lidmi nefungují optimálně, a tak zde jsou konflikty a války.

Řešením je jenom dát všem lidem do hlavy GVKB čip a odpojit jejich mozek od ubohé reality, aby mohl mozek existovat jenom ve virtuální realitě. Jak se změní naše civilizace, pokud díky čipům v hlavě už nikdo nebude mít ego? Mnoho tisíciletí nám vadí lidské sobectví a najednou lidské sobectví evolučně zanikne, bude to znamenat pro lidi obrovský psychický šok se kterým se budou obtížně vyrovnávat. Ego vytváří iluzi subjektu, bez ega iluze subjektu zmizí a najednou zde místo subjektu je objekt, jehož je každé lidské tělo součástí.