Každý, kdo vytváří informace klasicky na papír nebo moderně na internetu je ubohý grafoman, prvním velikým dílem grafomanů byla; Bible, Korán, Bhagavadgíta atd. moderním dílem grafomanů jsou; zákony, předpisy, normy, pravidla atd. Internet se stal pro grafomany zaslíbeným rájem je kterém se mají dobře a mohou svoje pitomé myšlenky levně a rychle produkovat ve velkém. V mnohém mi to připomíná fotografování mobilním telefonem, kdy vzniká nekonečně veliké množství fotek nebo videa s nulovou informační hodnotou.

Slovo informace znamená že jsme o něčem informováni, o čem nás ale informují informace, které vytvářejí grafomani? Podívejme se na diplomové práce, které sepsali grafomani, a tak nemají pro cizí lidi žádnou hodnotu, kdo za to vše může? Příčinou je nahrazení praxe za teorie, následkem je problém s grafomany, co jsou psychicky nemocní. Díky grafomanům je svět mnoho století v problémech, na které není řešení, operační systém Windows naprogramovali grafomani, a proto optimálně nefunguje i když se pořád opravuje, je třeba svěřit programování umělé inteligenci jenom tak budou programy fungovat a nebudou se muset pořád opravovat.

%d bloggers like this: