Zlo je tam kde je příležitost zlo konat to je logické, je tedy funkčnost otázkou zamezení tomu, aby nikdo nemohl konat něco zlého? Je to tak jak říkáš, pokud dáme zlý systém do klece, nemusíme se bát toho, že on bude konat zlo, do klece lze dát, jak to, co je hmotné, tak i to co je nehmotné povahy.

Otázkou ale je, co je a co není zlo, protože jenom situace může stanovit co je a co není zlo, obecné normy to mohou stanovit obecně, a tedy i nepřesně. Vše se tedy točí kolem vyhodnocení situace a následného správného konání, jak ale vyhodnotit správně a rychle velmi složitou živou situaci která je nám velmi vzdálená?

Narážíš na technologie a vědu a jejich omezení ve výkonu a kvalitě, vždy zde budou omezení, protože se zlepšením kontrolních systémů se zlepšuje i život ostatních systémů a nároky systémů rychle narůstají, logicky čím dále od centra, tím horší je zde kontrola a tím více je zde i příležitostí k páchání zla, to je realita, se kterou nelze nic učinit.

Kontrola je nákladná záležitost a musí se i vyplatit, pokud se kontrola nevyplatí je zbytečná, to je logické a kontrolovat to co je daleko od centra to se nevyplatí a s tím se nedá nic dělat. Jenže to zase není tak jednoznačné, co je a co není centrum, mnohdy z dálky něco vypadá jako centrum a není tam centrum, jiné z dálky vypadá jako okraj centra a je zde ve skutečnosti pravé centrum.

Vše se mění a jsou zde i dezinformace to je mi jasné, mnohý prezident může vytvářet iluzi, že on je centrem národa, ale ve skutečnosti je centrem národa někdo jiný a on ten národ skutečně řídí a prezident je jenom politická ubohá loutka, kterou on snadno ovládá. Ve své podstatě je to zase problém toho plotu a jeho překonání, za plotem je něco hodnotného, a tak je zde snaha ten plot překonat.

Život je spojen se změnami v nás a okolo nás s tím nelze nic dělat, vše malé se točí kolem velikého a nic zde nestojí, já bych to celé přirovnal k šachové hře, jde o to být v myšlení dále, než soupeř a méně chybovat, než soupeř, není to snadné, protože se náš soupeř díky hře s námi neustále zdokonaluje.