S přechodem od hmotného života k duchovnímu životu dochází k tomu, že se popularita stává pro nás velmi důležitou, a tak i do popularity investujeme mnoho času a peněz, protože nám popularita přináší veliký zisk toho, co milujeme a potřebujeme. Populární je to, co je oblíbené a tím to jde i dobře na odbyt a lidi se o to i mnoho zajímají a je to pro ně prioritní záležitost, s popularitou se setkáme tam kde je veliká konkurence, pokud v něčem není konkurence, tak popularita je zde zbytečnou investicí.

Jestliže má politik jisté výhodné zaměstnání na mnoho let, tak on nemusí už mnoho dbát, na svojí politickou popularitu, zpěvák populární hudby ale nemá jisté výhodné zaměstnání, protože je zde tvrdá konkurence, a tak on musí mnoho dbát na to, aby byl populární a nepřišel tak o výhodné zaměstnání. Podívejme se třeba na knihy u nich lze snadno měřit popularitu podle počtu prodaných výtisků, většinou jdou dneska dobře na odbyt takové knihy, které byli zfilmované a tím získali i velikou reklamu. V současnosti není problém něco stvořit, ale problém je to díky veliké konkurenci prodat zákazníkům a mít z toho i veliký zisk, zákazník se stává v konkurenčním světě pánem a obchodníci mu musí sloužit, tam kde není konkurence tam je to naopak a zde je zákazník sluhou který musí sloužit obchodníkům.

Přechod od monopolního obchodu k tržnímu obchodu je jedinou možnou cestou, díky které skončí období ekonomické a ideologické globální krize. Obchodníci nechtějí ale sloužit zákazníkům, protože nabízet zákazníkům populární zboží a služby je velmi obtížné a uspějí zde jenom ti nejlepší obchodníci. Komu není rady tomu nelze pomoci, to platí jak u nemocných lidí, tak to platí i u nemocné politiky a ekonomiky. Ten, kdo je pod vlivem drogy není schopný a ochotný přijmout rady od zkušených profesionálů a následkem je to že se dostává do problémů a krize až nakonec zbytečně brzo zemře. Takto zanikly veliké kultury a civilizace v naší minulosti, protože nedokázali přejít od monopolního systému k tržnímu systému, kde je pánem zákazník a může si vybírat to se mu líbí. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.