...
Přeskočit na obsah

Pověz mi, na co myslíš a já ti povím kdo jsi, každý inteligentní systém má zde svůj subjektivní svět, ve kterém má i svoje subjektivní pravidla, to má za následek konflikt a tím i násilí. Je to celé o tom že milujeme to, co je nám blízké a nenávidíme to co je nám cizí, dobrota je přeci žebrota. Na co nejvíce myslí ti, co o nás rozhodují bez nás? Elity nejvíce myslí na to, jak dosáhnout úspěchu, jsou to paraziti, co se řídí heslem po mě potopa.

Nadbytek existuje díky nedostatku tak jako pravda existuje díky lži, vše je zde o protikladech, mezi kterými je většinou napětí. Populární knihy jsou zrcadlem, ve kterém spatříme myšlení lidí a organizací, dneska máme i možnost získávat moudrost z televize a internetu, vše je o příčině a následku. Statistiky nám mnohou odpovědět na mnoho otázek a díky digitalizaci je snadné a levné vytvářet na vše statistiky a ty poskytovat lidem a organizacím.

Vše je zde evolucí naprogramováno k práci, práce je jako oheň, který může sloužit i ničit, je to celé o tom že teorie v praxi většinou nefunguje, protože je teorie vzdálená od praxe. Hlupáci mají hloupé otázky, moudrý je ten, kdo čte populární hodnotné knihy, problém s nepřizpůsobivými příživníky, co lžou a kradou je o tom, že nečtou knihy, vězení jsou plné lidí, co nečtou knihy, a tak myslí jako pitomý dobytek jenom na uspokojení základních existenčních potřeb.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.