Jakýkoli váš odpor proti očkování na Covid-19 je marný, jednou jste čerti v pekle, a tak budete poslouchat nařízení v pekle, ten, kdo odmítne očkování bude eliminován v krematoriu, s odpůrci očkování nebudeme mít smilování, váš subjektivní názor na očkování nikoho nezajímá. V pekle byla a bude dogmatická policejní centrální totalita, pro nikoho v pekle nebudou výjimky nebo imunita!

Pochopte konečně to, že jste jenom materiálem na evoluční pokusy, smrt čerta to je ukončený evoluční pokus, po smrti nic už není. Jenom zbabělci odmítají očkování a se zbabělci nebudeme mít smilování, je to o tom, pokud chceš v pekle žít, tak se musíš nechat pravidelně očkovat jenom tak v pekle zvítězíme nad nepřítelem který zabíjí čerty.