Statisticky je doloženo to, že většina problémů má příčinu v nepořádku, mnohdy je zde snaha o to udělat pořádek ale narážíme na problémy které nám brání v tom abychom udělali pořádek. Slovo pořádek vychází z pozor na řád, vše zde je naprogramované a programy to je optimální řád v datech a informacích, tak jako jsou naprogramované stoje a počítače tak je naprogramovaná i ekonomika a politika, naše myšlení je naprogramované pomocí výchovy a školy.

Problémem jsou chyby v programech, čekáte třeba dlouho na e-mail a program omylem zařadil e-mail do nevyžádané pošty, problémů s počítačovými programy je tolik že by se o tom mohla napsat kniha! Podívejme se na naše kulturní svaté vzory, které dlouho kopírujeme, jejich myšlenky se snaží o to, aby zde byl ve společnosti pořádek, a tak vše optimálně fungovalo. 

Pořád platí všude z díla poznáme tvůrce, každý se na něco specializuje, aby byla jeho práce profesionální. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten co otesává kameny je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umyje je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví. Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.

A tu je platnéř, kočí, havíř. Já sfárám dolů do dolu a doluju rudu a tady rybář, kejklíř, dudák. Já vám rád každou písničku na dudy zadudu, Já louhuju kůže, já z nich šiju boty, já pěstuju růže, já látám kalhoty, ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. My všichni budeme na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.

I širší ulice a tvrdší podkovy, kuřata, slepice, pečivo cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. A olej na stroje a stroje na práci a práci bez boje po práci legraci. A slunce dost a dost, pro staré pro děti, a děti pro radost a radost pro děti. A budeme společně svět a mír milovat, a budeme společně pro ten svět pracovat, když všichni všechněm všechno dáme, tak budeme všichni všechno mít dohromady.

Návodů na to, jak se mít lépe je mnoho, jak všechny tyto teorie realizovat v praxi? Pořádek je základem fungující společnosti, základem je pořádek v centru řídícího systému, je zde nekonečné množství centrálních řídících systémů a pokud zajistíme optimální pořádek v těchto centrálních systémech tak se konzumní očistec promění na ráj, přej a bude ti přáno dej a bude ti dáno.