Politici neřeší to, co mají řešit a řeší to co nemají řešit

Politika je zde o toho, aby řešila to, co neřeší podniky a organizace, politika nemá tedy řešit to co mohou vyřešit podniky a organizace! Politika má řešit prioritně ekonomiku, aby lidi neměli blbou náladu, protože jsou na tom ekonomicky zle. Proč politika nejvíce řeší to, co by mohli za ní dobře vyřešit podniky a organizace, to je zásadní politická otázka! Příčinou je to že zde existují politici a politické strany, lidi dělají chyby a následkem je to že politika chybuje.

Je třeba nahradit lidi v politice za umělou inteligenci a autonomní roboti, nejsou politici tak nejsou s politiky problémy. Všude dochází k tomu, že se lidi nahrazují za umělou inteligenci a autonomní roboty, ale u politiky se tomu tak neděje, proč by robot prezident nemohl vyznamenávat roboty? Je třeba začít škrtat veliké náklady na státní zaměstnance díky umělé inteligenci a autonomním robotům, čím méně bude na světě pokrytců tím lépe bude zde fungovat ekonomika a politika.