Většina lidí na světě žije v zaostalé společnosti a v bídě, je zde neustále snaha tento problém řešit povrchně a to nefunguje, je třeba problém zaostalosti a bídy řešit do hloubky, v hloubce problému zjistíme že příčinou zaostalosti a bídy je ekonomické otroctví, které otrokům neumožňuje se dostat ze začarovaného kruhu zaostalosti a bídy. Místo okovů na nohou, zde jsou moderní ekonomické okovy, které spoutávají otroky. Následkem je snaha o to utéci ze zaostalé společnosti do společnosti která není zaostalá, následkem jsou veliké problémy; kulturní, sociální, ekonomické atd. způsobené ekonomickými přistěhovalci ze zaostalých společností.

Nejde o nijak nový problém, jak si myslíme, je to starý problém, který každá vyspělá společnost řeší jinak. Je třeba pochopit že vše je zde obchod ve kterém dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je v konzumním očistci tvrdý trest, jak optimálně přistoupit k ekonomickým přistěhovalcům, aby zde nešlo o diskriminaci nepřizpůsobivých příživníků. Řešením je zavést globálně povinně čipy do hlavy, GVKB čip odřízne egoistický mozek od reality a z lidí se tak stanou loutky, které bude globálně ovládat jenom umělá inteligence, tím zde skončí; peníze, soukromé vlastnictví, náboženství, politika, reklama, sport, umění, školství, armáda, policie, soudy atd. vše zlé je zde pro něco dobré, je to obchod kdy se vzdáme svého ega a výměnou za to dostaneme pravdu a lásku.