Pokud někdo chce v tomto konzumním světě udělat rychle kariéru, tak musí být dobrým lhářem

Nejde o nový problém, používání lži zde existovalo už před evolučním vznikem člověka, člověk je vyspělejší po stránce geniality a inteligence, a tak logicky jeho lži jsou více geniální a inteligentní. Tento svět jsou jenom programy, které se snaží dělat to, na co jsou naprogramované, hmota je jenom iluze, realita to je jenom energie fyzická a programová. Evoluce používá konflikty k tomu, aby se eliminovali chybné informace a chybné programy, v konfliktech mezi programy se používá lež, aby se snadněji dosáhlo cíle, na který byl program naprogramován. Spatříte něco, co se vám líbí, ale neuvědomujete si, že pod krásným povrchem je něco ošklivého, takto jste pomocí lži oklamání a manipulováni, k chybnému rozhodnutí.

Pravda je ve; fyzice, chemii, matematice, lidové moudrosti, atd. a lež je v politice a náboženství, pravda je zde trvale, a lež je zde dočasně. Pokud někdo chce v tomto konzumním světě udělat rychle kariéru, tak musí být dobrým lhářem, parazit se nebude přeci chlubit tím, že on je parazit. Podívejme se statisticky na to, kolik % lidí v Praze svojí prací vytváří skutečné hodnoty? V Praze skutečné hodnoty vytváří 20% obyvatel, paradoxem je že ti co svojí prací vytvářejí skutečné hodnoty pracují za velmi malé mzdy a tak mají samé dluhy, dobře se v Praze mají ti, co mají vysoké postavení, a tak většinou jenom reprezentují, a vůbec nepracují. Automatizace a optimalizace vede k tomu, že není už potřeba tolik lidí na špinavou práci, a tak vzniká příležitost, pro ekonomické parazity.