Přeskočit na obsah

Pokud myslíš jako ovce tak se nikdy nestaneš prezidentem

  • P

Jelikož realita z nás dělá loutky, které ovládá situace tak následkem je víra v zázraky, věříme, že existují; kouzelníci, andělé, čerti, vodníci, Bůh atd. víra se tak pro nás stává závislostí a mění naše priority a najednou dáváme protekci něčemu zcela jinému. Moderní doba nahradila starou víru v zázraky za novou víru v zázraky, místo Boha zde jsou peníze, za které si můžeme koupit to co milujeme a potřebujeme, máme mobilní telefony a sociální sítě, zrodila se virtuální víra spojená s tím, že koukáme do mobilních telefonů a na uších máme sluchátka. Politici a obchodníci nám mediálně vymývají mozky pomocí reklamy a demagogie, peníze nikomu nesmrdí a každý se řídí heslem po mě potopa. Najednou zde jsou kariéristické závody, trpaslíků je nadbytek a vysokých podstavců pro trpaslíky je nedostatek, když má trpaslík pod sebou veliký podstavec cítí se božsky protože může snadno zde měnit pravidla hry a je mu jedno že z konkurenčních trpaslíků dělá psychické ubožáky. Testy na čistou víru v zázraky.

Svět se topí v hříchu, protože lidi nemají čistou víru v zázraky, čistá víra v zázraky vychází z přírody a je v souladu s přírodními pravidly a limity, v této víře nemůže být nic nepřirozeného, svatou knihou této víry je jenom příroda a tato víra nebude mít tedy žádné svaté knihy, zavedou se globálně testy na to, jestli každý dospělý člověk má čistou víru v zázraky, ten, kdo v testech neuspěje, ten přijde o hlavu. Kdo chce, ten porozumí čisté víře v zázraky, a ten kdo nechce, přijde o hlavu, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, co bylo, to bylo, je to jenom o tom mít ve všem pořádek, špínou je přeci to, co je tam kde to nemá správně být. Testovat lidi bude globálně jenom globální GVKB umělá inteligence a ona bude i eliminovat ty co v testech neuspěli. Testování bude globální a každoroční, začne od 7 let a skončí v 70 letech, pro nikoho zde nebude imunita a výjimky, už zde bylo dost chyb, které dělali hříšníci, co věřili v hlouposti a nesmysly.

Tento svět je o naší svaté kultuře, pokud je naše kultura chybná tak lidi dělají chyby, problém každé víry je to, že je zde pevně dáno, co je správné a co je chybné, jenže každý člověk je jiný a žije v jiné situaci, proto zde musí být osobní přístup od GVKB umělé inteligence, která se naladí na každého člověka, kterého bude každý rok testovat. Nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na psychické kontrole lidí, snahy o to člověka násilně převýchovou změnit, jsou naivní a marné, chybný člověk je zde zbytečný. Ano, otroci pracují zadarmo. Všichni lidé kdysi věřili, že existuje všemocný bůh. Dnes zase věří, že žijí v demokracii. V prvním případě to bylo způsobeno zaostalostí. V druhém případě je to už způsobeno přeprogramováním mozku mediálními dezinformacemi. Položte si sami sobě otázku. Dokázali byste žít ve velikém městě v činžovním bytě bez zdroje peněz?

Kdo z vás se skutečně dokáže odpojit od tohoto konzumního systému a za jakou cenu? Kdo z vás vůbec chápe, jak tento konzumní systém funguje a co způsobuje? Přišel někdo z vás kvůli penězům o přítele, pohádal se s rodinou, partnerem? Slyšeli jste o člověku, který si vzal život kvůli penězům, nebo naopak vraždil kvůli nim? Otrokářská společnost oficiálně už skončila, osvobodili jsme tak mnoho otroků. Od té doby se konzumní systém mnoho změnil, ale princip zůstal stejný. Rozdíl mezi klasickým otrokářstvím a moderním u nás je v tom, že v moderním a téměř neviditelném otrokářském systému si musí ubytování, stravu, oděvy, a ještě i daně platit sám otrok. Může sice cestovat, ale musí mít peníze. Kdo tiskne nekryté peníze, ten ovládá ekonomicky lidi. Můžeme, či spíše musíme čekat válku díky nedostatku zlata pro otrokáře.

S přibývajícím počtem obyvatelstva a rozvojem modernizace a optimalizace klesá rychle potřeba lidské práce za mzdu. Velká část otroků pracuje v otevřené veliké kanceláři, kde často zbytečně; eviduje, povoluje, zakazuje, sankcionuje, restartuje atd. každou lidskou činnost vše je sledováno a kontrolováno. Často zcela zbytečně. Vždy na více úrovních. Pokud je někde práce otroků levnější, tak se výroba rychle přesouvá tam. Člověk je na posledním místě. Plýtváme zdroji jako nikdy v historii. Více než 60% globální produkce vyhazujeme. Zisk z práce je jediným principem i důvodem naší činnosti. Jsme závislí na penězích, platíme za všechno. Myslíte na spravedlnost? Zapomeňte. Neexistuje. Další iluze. Jediná spravedlnost na světě je jistá smrt pro bohaté i chudé. Máme třídu globálních elitních otrokářů. Jsou nepostižitelní. Mají imunitu i monopol na “tištění” peněz.

Prostřednictvím nich ovládají všechno. Ekonomičtí otroci v Číně skáčou z oken. Proč asi páchají sebevraždy? Obávám se, že všude na světě jsou dělníci nespokojeni a každodenně nadávají na to, že se mají zle. Stále jim chybí peníze a mají veliké dluhy. Mýlím se? Typické je, že lidé si to neuvědomují, nepřipouštějí, odmítají. Stejně jako lidé závislí na drogách. Stejně kdysi odmítali přijmout to, že bůh je jenom pohádka pro děti. Peníze ovládly naši mysl, naše životy. Všichni žijí ve lži a nenávisti. Lež a nenávist, je pro ně přijatelnější než pravda a láska. Nikdo není více beznadějně zotročený jako ten, kdo si falešně myslí, že žije ve svobodě. Vzdělání se stává nedostupným pro ekonomické ubožáky. Potřebují jen levnou, poslušnou a učenlivou pracovní sílu otroků. Lidé se bojí moře; předpisů, norem, zákonů, vyhlášek, nařízení, pravidel, paragrafů, výjimek atd.

Bojí se, že přijdou díky chybě o práci. Listina práv a svobod člověka je už jen cár papíru. Může mít svobodný člověk strach? Není to strach, co zotročuje lidi? Je. A proto se strach šíří z masmédií. Není den bez krve, vraždy, zločinu. Moderní otrokáři mají k dispozici; peníze, armádu, policii, soudy, vězení, politiky, byrokraty, učitele atd. Ve vlastních médiích tvoří iluzi demokracie, svobody, rovnosti. Člověk s obyčejným selským rozumem ví, že to tak není. A když budou chtít snížit přelidněnou populaci, politici naženou otroky do zbytečné světové války. Čím výše ekonomicky stoupáte, tím méně lidí v rámci společenského rozvrstvení existuje, ale s více právy a většími zdroji. Nejlépe ekonomicky postavení mají imunitu, zákony a normy se připravují a upravují v jejich egoistický prospěch. Nebo si myslíte, že zde vládne vůle pracujícího lidu?

I soudci a právníci se ztrácejí ve spleti paragrafů a výjimek. Lidé na světě žijí v iluzi, v závislosti a sebeklamu, ze kterého se nedokáží osvobodit. Bez katastrofy, která jim ukáže nahou realitu, se situace nezmění. Budeme vyčerpávat neobnovitelné zdroje, kvůli zisku ničit přírodu, vodu, sami sebe. Komentování tohoto článku je vypnuto. Pravidla hry určuje globálně umělá inteligence, ten, kdo se pravidlům nepřizpůsobí, bude eliminován a recyklován, nebude pro nikoho imunita a nebudou ani výjimky, skončí problémy s parazity, co zde lhali a kradli. Všude budou digitální kontrolní systémy, v kancelářích budou sedět jenom autonomní roboti s umělou inteligencí, lidi zde budou jenom na podřadné práce za ubohé mzdy. Logicky skončí; pohádky, mytologie, pověry, rituály, symboly, fetiše, móda, sekty, náboženství, politika, filosofie, umění, sport, krize, války atd.

Nebude zde sociální podpora pro parazity a lenochy, takto konečně zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží. Jsi silnější a chytřejší tak dostaneš zaměstnání, které využije tvoji sílu a inteligenci, každý bude dělat to co je pro něj optimální, místo peněz zde bude čipový přídělový systém. Na rozmnožování lidí se budou vybírat nejlepší jedinci, skončí období, kdy se ubožáci rozmnožovali jako myši. Mnozí namítnou a jaký bude zde smysl života pro hříšníky v očistci? Smyslem života bude být svatým, umělá GVKB inteligence bude pomáhat hříšníkům v tom, aby se stali svatými. Blbec je ten druhý. Sebekritika není populární, protože si blbec uvědomí to, že je blbec, a to je pro blbce nepříjemné. Jak se z lidí stávají blbci? Tam kde není spravedlnost, tam se z lidí stávají blbci, pokud by zde byla spravedlnost tak by zde nebyli blbci, jak ale zde nastolit globálně spravedlnost?

Nahradíme lidi za stroje a počítače, robot prezident bude vyznamenávat roboty a poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem a na cedulce bude napsána PRACUJÍCÍ OPICE. Z opice robota neuděláš, v tom je největší problém, se kterým se potýkáme od té doby, co jsme stvořili clo a daně. Ti, co jsou nahoře, se neustále snaží z opice udělat robota, a ono to nefunguje. Opice nebyla evolučně stvořená k tomu, aby zde byla robotem, který maká za málo peněz jako robot po celý život, přitom ti, co jsou nahoře se chovají jako opice a odmítají se změnit na roboty. Vše se dneska testuje a určitě by nebyl problém vytvořit profesionální test slušnosti, ten, kdo by měl každý měsíc v tomto testu nejlepší výsledky, ten by zde získal automaticky vysokou státní funkci jako; prezident, předseda vlády, ministr, senátor, poslanec, diplomat atd. z vysokých státních funkcí by konečně zmizeli neslušní lidé, co nám dělají ostudu, zajisté by se tento politický slušný program rozšířil brzo do celé EU, a tak by zde nebyli problémy s neslušnými lidmi.

Co je to slušnost? Život je hra a slušnost je dodržovat pravidla hry, to, co je někde neslušné to může být jinde slušné, každý člověk má v sobě nastavení slušnosti, které mu vyhovuje a tím zde jsou konflikty, já jsem slušný a ty jsi neslušný. Proto se dají všem lidem do hlavy inteligentní GVKB čipy a ty zajistí eliminování toho, že lidi dělají chyby, nebudou zde pro nikoho výjimky ani imunita. Takto konečně pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží, jak si to uděláme takové to i máme. Prezident se jmenuje alfa samec (alfa samice), ano politika je o kariérismu a každý úspěch je zde dočasně, jak se stát prezidentem? Dneska říkáme, že alfa jedinec je psychopat, je to jenom závist těch, co nejsou alfa jednici, je třeba si uvědomit to, že v principech je si zde mnohé podobné, jinak myslí a žije ten kdo je dole, a jinak ten kdo je nahoře, dole jsou ovce a nahoře jsou vlci, o tom to je.

Pokud myslíš jako ovce tak se nikdy nestaneš prezidentem, sledujme to, jak myslí vlci a jak myslí ovce, a pochopíte to, co zde říkám. Ovce myslí na společnost a vlci myslí na sebe, pokud chceš uspět musíš myslet jenom na sebe a musí ti být jedno, co si o tobě společnost myslí. Je to o tom, jestli budeš nulou nebo velikým číslem, ti, co jsou nahoře to jsou veliká čísla a ti co jsou dole to jsou nuly, následkem musí být konflikt a válka, místo zabíjení těl se dneska zabíjíme ekonomicky a bezdomovec to je ekonomická mrtvola. Lid potřebuje nasytit tělo a duši, rostlinám stačí nasycení těla, protože nemají duši, duši mají zvířata a člověk, a to díky tomu že se pohybují a pohyb je spojen s problémy, a tak na problémy je zde duše, moderně je duše pro specialisty psychika. Nasycení je jako zásobování továrny, aby mohla továrna vyrábět to o co je zájem, těla zvířat jsou továrnami a duše je továrnou na vědomosti.

Pro lidi je snadné nasytit tělo a je těžké nasytit duši, názorů na to, jak nasytit duši je mnoho je to o tom co má pro člověka protekci, je zde mnoho snah o to programově manipulovat s cizími lidmi, aby dělali to, co je v módě, nebo to co jim nařídili autority. Ano, pastýři ke svojí existenci potřebují stádo, o které se budou starat, problém je v tom, že se pastýři špatně starají o svoje stádo, a tak má stádo deprese a konzumuje slivovici a kouří cigarety, tudy ale cesta k tomu abychom se měli líp rozhodně nevede. Z díla spatříte tvůrce, slova bez činů jsou jako peníze, které už neplatí, a nic za ně tak nekoupíte. Pastýři vždy chtějí změnit pravidla hry tak aby se měli dobře, nadbytek pro pastýře ale vytvoří nedostatek po stádo, o které se pastýř stará, rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře v ráji a ty co jsou dole v očistci, nemůže dlouho fungovat, a vždy přijde krize, a zánik hry na pastýře a stádo, o které se pastýř stará. Každý člověk je sluhou mnohého, pokud si sluha hraje na pána tak následkem jsou starosti a problémy.

Pokud máme počítače a stroje na to, aby nám sloužili tak bychom měli předat počítačům a strojům moc a bohatství, robot s kravatou nahradí; krále, císaře, papeže, prezidenta, ředitele, celebritu, soudce, policajta atd. Co budou dělat lidi, když jim roboti vezmou možnost vydělávat peníze? Lidi budou žít v rezervaci zde budou jíst granule a koukat na televizi, do té doby než díky antikoncepci a sterilizaci lidi zde evolučně skončí jako testovací evoluční verze a finální verzí se stane GVKB robot. Takto zde zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy. I bez ideálů jde žít. Z dálky vypadá víra v zázraky po smrti nebo po politických volbách, jako ideální řešení našich starostí a problémů, z blízka poznáme, že jde jenom o geniální podraz, za kterým jsou geniální mocní a bohatí paraziti, co se snaží z nás udělat pomocí opakování dogmatických dezinformací, stádo hloupých ovcí.

Klasická lež je víra ve svaté knihy, jako je; Bible, Korán, Bhagavadgíta atd. sekty a náboženství to jsou pohádky pro dospělé, protože zde jsou možné zázraky. V realitě pro zázraky není místo, protože vše je podřízeno reálným pravidlům a limitům. Všimněme si toho, že každý idealismus chce po lidech, aby nelhali a nekradli, buď dobrý a budeme tě mít rádi. Přitom ve válce od tebe společnost najednou chce, abys vraždil nepřátele, jak je možné že najednou od tebe chce společnost, abys byl zlý? Vše je zde hra a válka mění zásadně pravidla hry, každý mír je zde dočasně, tak jako se mění počasí tak se mění i mír na válku. Současnost je o tom se bobře utajit, protože člověk je člověku velikým nebezpečím, pokud se z lidí nestanou ovce tak se z lidí stanou vlci. Mnoho dospělých lidí dosud věří na staré svaté pohádky, ve kterých je; Hospodin, Alláh, Bráhma, Ježíš Kristus, Buddha atd. prezident v USA dokonce při zvolení přísahá na svatou Bibli.

Lidi se mají zle, a tak zde jsou pro ně pohádky, ve kterých se mohou mít dobře díky tomu, že věří těmto pohádkám, bylo zde mnoho snah o vytvoření nových pohádek, ze kterých by se zrodila nová svatá víra, ale tyto snahy byli velmi povrchní, a tak nedošlo k tomu, aby vzniklo nové náboženství a nový Bůh. Základem pro nové náboženství jsou zázraky, ve které lidi uvěří, dej lidem zázraky a bude ti dána jejich víra. Slibovat lidem zázraky po smrti, nebo v budoucnosti, to už nefunguje, je zde věda a technika, která lidem odhaluje pravdu a lidi mají k dispozici i mnoho hodnotných informací. Co lidi chtějí za zázraky, ve které uvěří? Lidi dneska jsou nemocní; ekonomicky, sociálně, fyzicky, psychicky, citově atd. jde o civilizační nemoci, kterých je velmi mnoho, lidi potřebují celebritu, která jim ukáže cestu k tomu, jak řešit svoje nemoci a tím i nalézt dobrou náladu a zbavit se konečně toho že dosud byli jenom pevně utaženými šroubky ve velikém globálním stroji na peníze.

Ano, bohatí žijí dlouho a chudí brzo umírají, statistika objektivně ukazuje, že svět je neustále rozdělen na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, neřeš to, co nevyřešíš, takový je lidský život, někdo zde má protekci od narození a jiný zde protekci nemá, rovnost je zde jenom ve smrti. Víra v osud je odstavení na slepou kolej, všude kde je zaostalost tam je víra v zázraky a nemožné. Uvěř v zázraky a nemožné a jsi odstaven na slepou kolej po celý život. V čem je tajemství úspěchu v životě? Je to o tom nechybovat a tím jste v životě úspěšní, chybování je začarovaný kruh, ze kterého nikdo neunikne, poučte se z chyb druhých tím, že budete mít dostatek optimálních vědomostí. Proč náboženská a politická ideologie vždy ekonomicky zkrachuje? Ideologie vychází z teorie, jenže v neustále se měnící realitě, stará teorie nefunguje, a funguje zde jenom praxe. Teoreticky by ten, kdo vede slepé neměl být slepý, prakticky vede slepý slepé, a tak je nikam nedovede, slepý křičí já jsem váš pravý pastýř následujete mě a bude vám líp, jenže jde o podraz.

Na světě je 1 % lidí co jsou bohatí a 99 % je chudých, nadbytek je postaven na nedostatku, když je válka tak bojujete za zájmy bohatých a bohatí lidé se války vůbec osobně nezúčastní, a ještě na válce vydělají. Vše zde jsou příčiny a následky, pokud jsme často v situaci, která z nás dělá blázny tak se stáváme blázny v blázinci, nad vším je nestabilní situace, která neustále mění pravidla a limity, to, co bylo včera správně to je dneska chybně, nejsi čistá rasa tak tě eliminujeme, neplatíš vysoké daně tak tě zavřeme do vězení, pracuješ pomalu tak dostaneš výpověď atd. Jsi loutka s nulovou hodnotou, kterou ovládá nestabilní situace, vše je zde o výhodách, které nám přinášejí jistoty, nadbytek pro ty, co jsou nahoře, vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. Všechny změny zde jsou jenom povrchní, pod konzumním povrchem najdeme jenom blázny, co žijí v blázinci.

Otázka je, změnit společnost, nebo změnit lidi? Společnost je utvářená lidmi, to znamená, že nemá smysl se snažit pomocí; náboženství, politiky, filosofie, ekonomiky, módy, vědy, umění, školství atd. měnit násilně konzumní společnost, smysl má změnit lidi a tím se změní i společnost, je třeba lidi nahradit za počítače a stroje, robot s kravatou bude zde prezidentem a bude vyznamenávat roboty s kravatou, poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic, a na tabulce bude napsáno, PRACUJÍCÍ OPICE. Vše zde jsou příčiny a následky, každá nemoc má nějakou příčinu, a pokud někdo trpí hříšným syndromem tak je zde příčinou jeho hříšnost, logicky lékem je zde nebýt hříšníkem. Každý má v sobě lásku a nenávist, pokud někdo slouží nenávisti tak se z něj stává hříšník, soupis všech lidských hříchů je soupisem následků nenávisti, proč je zde vzácnou výjimkou člověk, který slouží lásce?

Láska vyžaduje pokoru a nenávist vyžaduje pyšnost, inteligence nám umožňuje se přizpůsobit situaci, a pokud existujeme v hříšné kultuře tak se z nás stávají hříšníci, co žijí v hříšném očistci, toužení po ráji má za následek hříšný syndrom, pokud chceš do ráje tak musíš sloužit lásce, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Je snadné milovat sebe a je těžké milovat cizí lidi, cizí lidi si přeci musí zasloužit naši lásku, jenže tak to nefunguje, uvažujeme jako počítače a chováme se jako stroje. Vše je dneska o tom, že se staré nahrazuje novým, logicky budeme muset i evolučně starého člověka, nahradit za nového autonomního inteligentního GVKB robota na dobíjecí baterie, poslední nahá skupina lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu s opicemi a na cedulce bude napsáno PRACUJÍCÍ OPICE. Nejsou lidi, tak nejsou chyby, člověk je jako tažný kůň, který byl nahrazen auty a traktory, vše je zde jenom o tom, aby to sloužilo systému.

Modernizace a automatizace, má za následek nezaměstnanost a tím i bídu, už brzo zde budou roboti s kravatou, najednou zde bude robot prezident vyznamenávat roboty, ti, co zde mají moc a bohatství nepočítali s tím, že je nahradí roboti s kravatou, je naivní si myslet, že roboti budou živit lidi, co nepracují a jenom na robotech parazitují, roboti lidi odsunou globálně do rezervace a zde oddělí muže od žen, aby eliminovali rozmnožování lidí. Robot myslí a pracuje lépe než člověk, volba je jasná nahradíme lidi za roboty, neberte si to osobně, vše je zde evoluční proces, při kterém se staré nahrazuje za nové. Nastavíte si budík, a to je jednoduchá ukázka života ovládaného situací, je to o nastavení pravidel a limitů, vše je naprogramováno tak aby to sloužilo, a tím to zde mělo hodnotu. Každý člověk je sluhou, který slouží sluhům, stejně tak zde slouží i; viry, mikroorganismy, hmyz, rostliny, zvířata, programy, stroje atd. sloužíš dobře tak je zde odměna, sloužíš zle tak je zde trest.

Mnozí si stěžují na to, že za jejich sloužení je zde malá odměna, kde je chyba? Ekonomika a politika je o tom vědět, a tak nechybovat, slepý nemůže vést slepé! Protekce způsobuje to, že slepý diktátor vede slepé poslušné lidské stádo do zbytečné války, ve které zbytečně lidi umírají, a dojde zde ke zbytečnému zničení mnoha hodnot. Vše, co rychle pomocí násilí získáme o to i rychle přijdeme, to ovšem neznamená, že máme vše získávat pomalu, vše má evolucí určenou svoji optimální přirozenou rychlost podle situace, neznalost; pravidel, limitů, sebe, pravdy atd. nikoho neomlouvá, každý se musí postarat o to, aby se poučil z chyb druhých, a nepoučoval se na svých chybách. Naším problémem je to, že zde moc a bohatství mají jenom egoističtí psychopati, nadbytek vytváří nedostatek, demokratické volby proto nemohou nic k lepšímu změnit!

Změnou bude jenom to, že nám budou vládnout počítače a stroje, lidi zde budou v roli malého dítěte, které musí poslouchat stroje a počítače. Nikdo z lidí si zde už nebude hrát na diktátora nebo ředitele, každý bude jenom pevně utaženým šroubkem ve velikém globálním stroji na výrobu hodnot, které ke svojí existenci potřebujeme. Člověk prochází evolučním vývojem. Pokud ten vývoj nebudeme hodnotit ryze technologicky, je trošku nejisté, jestli jej označíme jako úspěšný, nebo snad ne. Stojíme uprostřed různých světových událostí, vypadá to na další světovou válku, ekonomický systém je před zhroucením díky dluhům, mezilidské vztahy nestojí za nic, vztahy mezi podniky a národy jsou na tom ještě hůře. Přírodu plundrujeme stále rychleji. Vynálezů pro zábavu přibývá, poznatků pro větší spravedlnost však ne.

Zkrátka naše současná situace v mnohých ohledech nevypadá jako úspěšný evoluční vývoj druhu, ale spíše jako cesta k jeho zániku. A to logicky poukazuje na velikou vývojovou chybu, nebo snad ne? Člověk postupoval evolučně ve vývoji od opice k člověku. Tento rozum mu pomáhá vynalézat technické objevy, zařízení, ale to nemá podmíněný přímý vliv na rozvoj těla a duše. Zdá se, že jsou to dvě, na sobě ne zcela závislé, roviny člověka. Rozumová část šla s vývojem úspěšně, ale charakterová ve vývoji zaostala. Není to však stejné u všech lidí, ani u různých národů. A zdá se, že jednodušší, primitivnější národy sice nejsou ve vnějším projevu tak uhlazené, ale zase jsou přirozenější a mají mnohem větší šanci na přežití v situacích, kdy umělé zaštítění systémem státní správy a technologiemi selže. Proto se v krizových situacích přírodních katastrof, ale i válek lépe uplatní lidé jednodušší s instinkty a rychlým přizpůsobením nepříznivým situacím než vysokoškolák, který je zcela závislý na civilizačních pomůckách, bez nichž není schopen ani základního života.

Naše lidství není projev skutečného charakteru, ale rozumem vymyšlené divadelní pózy, která navenek chce ukázat hodnoty vysokoškoláka. Je to pokrytecká role, do níž se vysokoškolák vědomě manipuluje a ukazuje ji ostatním jako odznak své vysoké mravní hodnoty. Pochopitelně to není pravé, protože to nejde z podvědomí, je to jen póza, divadlo, ale pokrytečtí herci si to neuvědomují a domnívají se, že je to skutečně obraz jejich prázdného nitra. Toto dobro nesouhlasí se skutky, což je důkaz pokryteckého rozpolcení člověka na veřejnou část a na jeho skutečné duševní nitro s opravdovým, nepředstíraným osobním chtěním. Výkvětem jednostranně vyvinutého člověka je pokrytec, který sice mluví a možná i usiluje o vysoké hodnoty svobody a rovnosti, ale nevadí mu, že přitom zničí násilím životy cizích lidí.

Dnešní doba je jasnou ukázkou, že chudé národy umí lépe využít situace ve svůj prospěch. To ostatně umí i zvířata, protože to vychází z pudů, které jsou sice ovlivněny inteligencí, ale nejsou jí potlačeny. Naopak naše konzumní civilizace ukazuje všechny rysy přešlechtění, které vedlo k degeneraci přirozených reakcí, přirozeného myšlení a logických závěrů. Přešlechtěný vysokoškolák si nechce připustit objektivní realitu, kterou vidí a se kterou je i neustále konfrontován. On je natolik spjatý se svými naučenými mechanismy, že vůbec nedokáže pochopit a připustit, že někdo může svět vnímat jinak než on. Je jako majitel psa, který je do něj tak zamilován, že s ním jedná jako s člověkem, očekává od něj lidské myšlení a přisuzuje mu lidské reakce. Naprosto stejně se chová zdegenerovaný prototyp moderního šlechetného člověka“, který podsunuje své myšlení i těm, kteří myslí a jednají naprosto jinak.

On to prostě v sobě nepřipustí a bude od nich očekávat, že musí reagovat naprosto stejně, jako by reagoval on. Pokud budou přece jen reagovat jinak, nepřipustí si to, ale bude hledat různé omluvy a vysvětlení, kterými to svede na nahodilé jednání“. Takovýto člověk je nepoučitelný a zákonitě musí být zničen, protože žije mimo realitu světa“, což lze označit za duševní poruchu, nenormálnost, která nedovoluje běžný život ve společnosti. Zásadním problémem naší civilizace je degenerace. Primitivní národy, které zůstaly v mnohých ohledech pudovými a instinktivními lidmi“, nepodlehly této degeneraci tak mnoho, a proto u nich platí zákony džungle a ty řídí jako základní principy jejich jednání. To neznamená, že tito lidé jsou hloupí, oni dobře vědí, co je pro ně dobré a umí toho využít, my však jen stále přemýšlíme o tom, abychom se chovali ušlechtile, abychom nevypadali, nevychovaně, hrubě, necivilizovaně, aby naše reakce byly nenásilné a inteligentní.

Při konfrontaci s druhou skupinou jsme v naprosté nevýhodě, protože oni nám rozumí a umí využít našich slabostí, ale my jim nerozumíme, očekáváme od nich to, co v nich není a ustupujeme jejich požadavkům v nesmyslném očekávání, že tím jim budeme příkladem. Že i oni budou chtít být také tak hodní a ušlechtilí“ jako my, že to po nás budou chtít opakovat a napodobí to. Nechápeme, že oni uvažují zcela jinak a ignorujeme jejich hodnocení nás samých, které oni nijak neskrývají. Naše degenerace je tak velká, že si myslíme, že čím více jim budeme podlézat, čím více jim budeme ustupovat, tím více nás budou milovat. To přece nefunguje ani u vlastního dítěte, které je nám blízké a podobné. Takovým přístupem nejen že své dítě zkazíme, ale ono si nás ani neváží, chová se k nám přezíravě a pohrdá námi. Máme tedy praktické a mnohonásobně opakované příklady, že takovýto přístup poníženosti vyvolá pravý opak slov láska, důvěra, úcta, přátelství.

Přesto, že to známe, je naše degenerace tak velká, že to chceme aplikovat i na lidi naprosto odlišné. Naše pomyslná ušlechtilost a lidskost“ jsou výrazem naprostého vzdálení od řádu vesmíru, a proto není nepochopitelné, že ani základní pudy, jako je pud sebezáchovy, bojovný pud, bdělost, rodinná pospolitost to vše postupně nahrazujeme vymyšlenými postoji a vnějšími náhražkami. Rodina přece může být nahrazena homosexuálním vztahem, rození dětí lze nahradit adopcí, umělým početím apod. Národní hrdost, vztah k hodnotám předešlých generací, na něž by měl národ ve svém vývoji navazovat, to vše je nahrazováno myšlenkou multikulturalismu, tedy potlačením obohacující různorodosti národů a rasových druhů chce se vytvořit jeden rasový druh, jeden globální národ a eliminovat tu, protivnou mnohotvárnost přírody, která takto úspěšně existuje a rozvíjí se miliony let.

Naše degenerace dosáhla naprosté ztráty základních pilířů, které vůbec umožňují existenci lidského druhu je to ztráta toho úplně nejzákladnějšího, které dělá druh druhem a bez čeho není možná existence ve vesmíru. Tímto postojem se ve vesmíru stáváme škodlivým parazitem, který musí být vypuzen a nahrazen. Pokud se nevzpamatujeme, budeme nahrazeni počítači a stroji. Poslední smečka nahých lidí skončí už brzo za sklem v poslední zoologické zahradě a na cedulce bude napsána PRACUJÍCÍ OPICE. Člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí je GVKB robot který je dokonalý a svatý. Vše je o; naplnění, spuštění, vyprázdnění.

Podívejte se na automatickou pračku, naplníte jí prádlem, spustíte program a po skončení praní jí vyprázdníte, tak zde funguje i příroda, co je studium na vysoké škole, naplníte centrální nervový systém daty a potom mozek spustíte a on z dat udělá ovladače, vyndáte ovladače a použijete je k řízení složitých procesů, stejné je to i u rozmnožování kdy se samice naplní semenem od samce a potom dojde za devět měsíců k vyprázdnění a je zde nový člověk, nejhorší je situace s jídlem pořád jíme, střeva to zpracují, potom se na záchodě vyprázdníme, a nemůžeme si říci, budeme rok hladovět, protože to bychom hladem zemřeli, nebo naplníte informacemi stránku na internetu, čtenáři obsah v hlavě zpracují na ovladače, a potom se ve spánku vyprázdní a druhý den čekají na nové informace na svojí oblíbené stránce.

Logicky vznikne otázka, jaký to vše má smysl, není to celé zde nesmysl? Být nebo nebýt, žít nebo nežít, myslet nebo nemyslet atd. co je správné a co je chybné? O tom, co je správné a co je chybné, rozhodují pravidla a limity hry, které jste součástí, jste jenom automatické pračky, a proto je váš lidský mozek vždy čistý, díky kvalitnímu pracímu prášku (Persil), který průmyslově produkuje mocná a bohatá elita (vláda), která zde vše má díky armádě a byrokracii pod kontrolou mnoho tisíciletí. Každé ráno k sobě promlouvej takto. Setkávám se s hříšníkem; pyšným, lakomým, vlezlým, nevděčným, domýšlivým, pokryteckým, závistivým, sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z neznalosti reality, já jsem dospěl k poznání, že realita je krásná a iluze jsou ošklivé, přirozenost toho, kdo pracuje každý den na sobě, aby nebyl hříšníkem je příbuzná se mnou, nemohu od hříšníků utrpět škodu, neboť nikým, kdo hříšně chybuje se nenechám zlákat k hříšnému chybování.

Jsem evolučně stvoření ke spolupráci a pokud si díky svojí hříšnosti škodíme je to proti naší geniální přirozenosti. Ať už jsem cokoli, je to jen trocha kapalin v hříšné tělesné nádobě, nerozptyluj se hloupostmi a hříšnostmi, vše z ničeho vzniká a v nicotu se to zase navrací, konej svoje úkoly jako profesionál. Mysli a konej tak, jako by dnešní den, byl tvým posledním hříšným dnem zde, každý má svoje hříšné starosti, problémem je to že je těch starostí více než uneseme, a tak se duševně hroutíme a do hříšného toužení po výhodách a jistotách upadáme. To, co nazýváme demokratickým kapitalismem to je totalitní socialismus, co si hraje na demokratický kapitalismus. V čistém kapitalismu, není potřebný stát, založený na protekci, který centrálně vládne a vybírá; daně, clo, poplatky atd. stát to je vždy totalitní socialismus, a v totalitním socialismu nemůže být čistý kapitalismus.

Prý by společnost nemohla bez státu existovat a byl by zde chaos, to tvrdí ti, co slouží státu za výhody a jistoty. Proč v přírodě není chaos, když zde není stát? V přírodě je svoboda a rovnost, a není zde možné realizovat otroctví pomocí armády a daní. V přírodě je čistý kapitalismus, podívejme se na kanibaly, u nich je čistý kapitalismus, co si uloví, to sní, a nemusí podporovat; politiky, kněze, učitele, vojáky, byrokraty, příživníky atd. z pohledu kanibalů jsme psychičtí ubožáci. Prý je zde demokracie, protože máte možnost jít k volbám, proč se ale po volbách nemají dělníci líp, a líp se mají pořád jenom politici a podnikatelé? Nic nezmění ani revoluce a stávky, totalitní socialismus není nemocí, na kterou by byl lék, je to evoluční vada, která nejde už opravit!

Rasistická genocida za druhé světové války ukázala v nahotě, co je to totalitní socialismus, díky protekci se v totalitním socialismu dostávají k moci stupidní psychopati, následkem je konzumní očistec s minimální mzdou, ze které nelze existovat. Komu není už rady, tomu není pomoci, pořád platí, z díla poznáte tvůrce. Pochopení podstaty práce, je klíčem k ekonomice a politice. Absolutno, ve kterém je vesmír a život je prioritně o práci, vše zde pracuje, práce je výkon realizovaný za čas, aby zde mohl být výkon je nutný příkon a čas. Vše, co pracuje, to něčemu slouží, neslouží jenom člověk člověku, slouží i zvíře rostlinám tím že je pohnojí a rostliny za to dají zvířatům potravu.

V přírodě je vše přirozeně jednoduché, a tak je zde každý problém rychle eliminován, u lidí je vše složité, a tak zde je mnoho problémů, se kterými si lidi neví rady, jde zde prioritně o; výhody, jistoty, protekci, vandalismus, neslušnost, zaostalost, lásku, sex, ekonomiku, politiku, náboženství, filosofii, reklamu, války, přelidnění, degeneraci, špínu atd. všechny tyto problémy se musí řešit najednou, nestačí se zaměřit jenom na jeden problém, vše souvisí se vším!

Za všemi problémy je egoistický člověk, změnit člověka nejde, a tak jej nahradíme za počítače a stroje, lidi se naskenují a eliminují, poslední nahá skupina lidí na světě skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic a na cedulce bude napsána PRACUJÍCÍ OPICE. Není to nic osobního, jde o evoluční proces, tak jako zde místo koní jsou traktory a auta, tak místo lidí zde budou inteligentní roboti na baterky, robot prezident bude vyznamenávat roboty. Robot pracuje lépe než člověk, je to jasná volba, nejsou lidi, tak nejsou problémy.

%d