Pokud jsi dole tak toužíš po tom být nahoře a ten kdo je nahoře má strach z toho že by mohl být dole

Vše zde to jsou protiklady, mezi kterými je napětí a tato nekonečná a věčná energie, zde stvořila vesmír a život, a tak; dobro je zde díky zlu, život je zde díky smrti, pyšnost je zde díky pokoře, bohatství je zde díky bídě, pravda je zde díky lži, atd. Pokud jsi dole tak toužíš po tom být nahoře a ten kdo je nahoře má strach z toho že by mohl být dole, o tom je naše egoistická kultura, ve které jsme rozdělení na ty, co jsou nahoře, a ty co jsou dole. Miliony zbytečně mrtvých ubožáků ve zbytečné válce, to je jenom statistika, pokud ale zemře král nebo prezident, tak je to najednou tragédie.

Pokud chceme eliminovat pyšnost, která z nás dělá; neznabohy, jinověrce, kacíře, hříšníky, atd. tak musíme jít do hloubky, nestačí jenom změnit povrch, a hrát si na to co nejsme. V hloubce je strach o to co milujeme a potřebujeme, strach stvořil naši pyšnou kulturu, ve které je člověk člověku vlkem. Je to tak snadné manipulovat s druhými pomocí trestů a odměn, kdo jsou ti manipulátoři, co jsou nahoře, a mají zde moc a bohatství? Vše je zde o egoistickém parazitování, a lidi se rozdělují na úspěšné a neúspěšné parazity, dobrota je přeci žebrota.

Jak se stát úspěšným parazitem, o tom to zde všude je, už od té doby co existují daně! Ideologický dogmatismus je továrnou na ekonomické otroky, když lidi poznali, že náboženství je pokrytecké divadlo, tak se náboženství nahradilo politikou. Místo trvalých ideologických dogmat, zde jsou módní ideologická dogmata jako je; demokracie, socialismus, komunismus, populismus, kapitalismus, centralismus, byrokratismus, atd. Vždy se ptejte, kdo z toho má největší užitek, on je zde tím parazitem, který s lidmi egoisticky manipuluje, pomocí odměn a trestů.

Z čerta anděla neuděláš o tom to zde je, strach stvořil v našem mozku ego. Jde o to eliminovat strach a to dokážeme jenom pomocí GVKB čipů, které dáme lidem do hlavy, a čipy nahrají do mozku GVKB operační systém a odříznou mozek od reality. Realitu budou znát GVKB inteligentní čipy, a ony budou lidské tělo ovládat od narození do smrti jako loutku, takto nebude v mozku strach, protože bude mozek ostřihnut od problémů, které zde existují v konzumní realitě. Nová digitální doba si žádá nové radikální geniální řešení, co bylo, to bylo, teď bude vše ovládáno globální umělou inteligencí, a tak konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.