Pokud dneska nemáte správnou vysokou školu, jste trvale v pozici ekonomického otroka

Největší změnou je u zaměstnanců digitalizace, lidi mění svoje okolí a okolí zase mění lidi, tak to zde funguje už mnoho tisíciletí, inteligence nám umožňuje se přizpůsobit změnám v nás a okolo nás. Podívejme se na to, jak adolescenti myslí a žijí, jaké jsou priority současných adolescentů, to nám odhalí pravdu o nové generaci zaměstnanců. Rozdíly mezi starobními důchodci a adolescenty jsou dneska veliké, protože evoluce rychle postupuje dopředu díky digitalizaci, jde zde o zásadní změnu priorit, místo kultu těla přichází kult inteligence, bez inteligence je člověk v současném světě jenom loutkou s nulovou hodnotou.

Vzdělání a inteligence současných zaměstnanců je mnohonásobně větší než vzdělání a inteligence starobních důchodců, se kterými se setkáváme bohužel politice, díky naší evoluční zaostalosti. Moderní zaměstnanec chce v zaměstnání kariéristicky růst, jakmile zaměstnanec pozná, že kariéristický růst v jeho zaměstnání není možný, tak si bude hledat nové zaměstnání, i kdyby měl za rok mít mnoho nových zaměstnání, nikdo dneska nechce být levným náhradníkem, který jenom čeká marně a naivně na to, že se bude moci účastnit kariéristického boje.

Pokud dneska nemáte správnou vysokou školu, jste trvale v pozici ekonomického otroka, který se bojí výpovědi, protože má samé dluhy, díky malému platu, dříve otroci chtěli žít, dneska už chtějí jenom přežít! Další věcí je rychlé globální ubývání dobře placených pracovních míst, špatně placených míst je globálně dostatek, ale vydržet dlouho na špatně placeném místě, to je jako dokázat vydržet dlouho v očistci. V bohatých státech se začíná vše automatizovat a optimalizovat na kost, z lidí se zde stávají loutky na dálkové ovládání, každý je zde snadno a rychle nahraditelným levným nádeníkem.

Dalším problémem je dneska veliká konzumace alkoholických nápojů a kouření cigaret, to má za následek narušenou psychiku lidí, a stačí málo a jsou zde konflikty slovní nebo fyzické, rychlý nárůst extrémismu a vandalismu je statisticky doložen. Veliké války v nahotě odhalují to, že digitální člověk je už jenom statistické číslo a miliony zbytečně mrtvých lidí ve zbytečné válce, to je jenom nudná statistika, když ale zemře celebrita nebo prezident, tak je to najednou národní tragédie, a státní smutek se vyhlašuje.