Mnozí si myslí, že na pohádky věří jenom naivní malé děti, podívejte se ale na většinu; knih, filmů, her atd. pro dospělé a naleznete v nich mnohé, co se běžně používá v pohádkách. Pohádka je založena na tom, že vše dobře nakonec dopadne a že dobro vyhraje nad zlem, v pohádkách jsou možné zázraky a jsou zde i postavy, které v běžném životě nejsou, je to jakýsi únik od reality, která se nám nelíbí, protože v realitě jsme jenom loutky, se kterými mnohé snadno manipuluje.

Svět je postaven na tom, že chytráci ovládají pomocí pohádek hlupáky, co je to; reklama, politika, náboženství atd. Jsou to většinou pohádky, pomocí kterých chytráci ovládají hlupáky, stačí se jenom pozorně dívat z blízka na to, co nám chytráci nabízejí, a dojde nám, že tam kde není rovnost, tam jsou i pohádky a jiné dezinformace.

Chytrákům jde o to vyhrát nad hlupáky a učinit z nich svoje sluhy a otroky, vše je postavené na tom že z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, a tak nám není umožněno poznat mnohé z blízka, abychom nepoznali, že jsme pomocí pohádek manipulováni. Je to zde lidské divadlo, kde je každý člověk divákem i hercem a jeho myšlení a konání vychází ze situace a úkolu který se zde snaží splnit, aby vyřešil nějakou životní situaci.

Takový hlupák si kupuje hlouposti a potom se diví, že není spokojený a šťastný v tomto hloupém pohádkovém světě, který pro hlupáky vytvořili chytráci. Je to jakási opilost nejrůznějšími pohádkami pro dospělé a nikdo se nedokáže této opilosti zbavit, a tak musí konzumovat drogy a jiné hlouposti.