Nejsou chyby tak nejsou ani problémy

IMG_1579

Vím to, že lidi nic neví, a proto lidi dělají neustále amatérské chyby, a snaží se svoje amatérské chyby utajovat, aby vypadali lépe. Je to tak snadné lidi trestat za jejich chyby, protože tím se ten kdo trestá, cítí lépe, protože on je nahoře, a ti co dělají chyby, jsou dole, kdo ale za chyby potrestá ty, co jsou na vrcholu, a nikoho už nad sebou nemají? 

Trestání těch, co jsou na vrcholu mocenské pyramidy, je zakopaný pes, díky kterému je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, umění, rodiny, školství, psychiky, atd. ryba smrdí od hlav těch, co nám zde chybně jako dogmatičtí diktátoři vládnou! Mnoho lidí nechápe to, že život bez svobody, nemůže zde mít smysl a logiku, přej, a bude ti přáno, dej, a bude ti dáno! 

Všude je zde mnoho nabídek, uděláme vám profesionální internetovou stránku na internetu rychle a levně, nikdo ale už nezajistí, aby měla tato stránka rychle a levně velikou návštěvnost, stránka bez návštěvnosti, je jako obchod bez kupujících zákazníků. Podobná je situace s vysokými školami, k čemu je vám vysoká škola, když po vystudování, neseženete dobře zaplacené jisté zaměstnání! 

Vše to jsou obrazně jenom bubliny, které nemají žádnou hodnotu, elita to jsou jenom bubliny s nulovou hodnotou. Na depresi je nejlepší aktivita, která vám přinese ekonomický jistý zisk, jenže lékař vám dá uklidňující léky, které z vás udělají pasivního idiota, jak je možné to, že je váš lékař idiot?

Přichází nová generace zaměstnanců

IMG_1582

Největší změnou je u zaměstnanců digitalizace, lidi mění svoje okolí a okolí zase mění lidi, tak to zde funguje už mnoho tisíciletí, inteligence nám umožňuje se přizpůsobit změnám v nás a okolo nás. Podívejme se na to, jak adolescenti myslí a žijí, jaké jsou priority současných adolescentů, to nám odhalí pravdu o nové generaci zaměstnanců. Rozdíly mezi starobními důchodci a adolescenty jsou dneska veliké, protože evoluce rychle postupuje dopředu díky digitalizaci, jde zde o zásadní změnu priorit, místo kultu těla přichází kult inteligence, bez inteligence je člověk v současném světě jenom loutkou s nulovou hodnotou. 

Vzdělání a inteligence současných zaměstnanců je mnohonásobně větší než vzdělání a inteligence starobních důchodců, se kterými se setkáváme bohužel politice, díky naší evoluční zaostalosti. Moderní zaměstnanec chce v zaměstnání kariéristicky růst, jakmile zaměstnanec pozná, že kariéristický růst v jeho zaměstnání není možný, tak si bude hledat nové zaměstnání, i kdyby měl za rok mít mnoho nových zaměstnání, nikdo dneska nechce být levným náhradníkem, který jenom čeká marně a naivně na to, že se bude moci účastnit kariéristického boje. 

Pokud dneska nemáte správnou vysokou školu, jste trvale v pozici ekonomického otroka, který se bojí výpovědi, protože má samé dluhy, díky malému platu, dříve otroci chtěli žít, dneska už chtějí jenom přežít! Další věcí je rychlé globální ubývání dobře placených pracovních míst, špatně placených míst je globálně dostatek, ale vydržet dlouho na špatně placeném místě, to je jako dokázat vydržet dlouho v očistci. V bohatých státech se začíná vše automatizovat a optimalizovat na kost, z lidí se zde stávají loutky na dálkové ovládání, každý je zde snadno a rychle nahraditelným levným nádeníkem. 

Dalším problémem je dneska veliká konzumace alkoholických nápojů a kouření cigaret, to má za následek narušenou psychiku lidí, a stačí málo a jsou zde konflikty slovní nebo fyzické, rychlý nárůst extrémismu a vandalismu je statisticky doložen. Veliké války v nahotě odhalují to, že digitální člověk je už jenom statistické číslo a miliony zbytečně mrtvých lidí ve zbytečné válce, to je jenom nudná statistika, když ale zemře celebrita nebo prezident, tak je to najednou národní tragédie, a státní smutek se vyhlašuje.

Proč pýcha peklem dýchá?

IMG_1608

Inteligence touží po úspěchu a následkem je egoismus spojený s; invazí, extremismem, lakomostí, zradou, vydíráním, nenávistí, krádeží, drogami, prostitucí, kariérismem, atd. obrazně jde o šachovou hru, kde uspěje ten, kdo vyhraje pomocí inteligence nebo strategie, pro výhru jsou mnozí schopní i riskovat svoje zdraví a svůj život. Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, nestačí se podívat dalekohledem musíme se osobně dostat blízko abychom spatřili realitu takovou jaká opravdu je, spěcháme a tak vše pozorujeme dalekohledem a proto chybujeme. 

Je to tak snadné nějakou skupinu lidí hodit do jednoho pytle, a nezabývat se každým jedincem v této skupině, v každé skupině jsou ale dobří a zlí jedinci, nezáleží vůbec na; genetice, rase, barvě pleti, věku, pohlaví, vzhledu, velikosti, hmotnosti, atd. záleží jenom na tom, jaké dílo zde každý jedinec dokáže, z díla se pozná člověk. Tak jako má každý člověk originální otisky prstů tak má i každý člověk svoje originální informace a programy v centrálním nervovém systému, navíc se každý člověk mění neustále podle situace, ve které žije, zkuste si přečíst něco, co jste napsali před velmi dlouhou dobou, nebo se podívejte na fotky, jak jste v minulosti vypadali. 

Je to tak snadné trestat cizí lidi za jejich chyby, je pro nás ale velmi těžké naučit se pochopit druhé a pomoci jim s tím aby nechybovali. Jsou zde zlatá lidová pravidla stará mnoho století, podle kterých se zde vše řídí, čas měl dost času na to, aby chybná pravila, eliminoval a nechal zde správná pravidla, moudrost je v tom se poučit z chyb co se v minulosti stali a hloupost je se nepoučit ani z vlastních chyb. Podívejme se na to, že věřící lidi upálili jako kacíře Jana Husa, co je to proboha za svatou víru, která upaluje jako kacíře ty, co říkají svatou čistou pravdu? Kde je chyba v tomto konzumním systému? 

Poukazujeme na to, že v oku Jana Husa je tříska, ale ti co jej soudili, měli ve svém oku trám. Pýcha je největším lidským hříchem, jakmile je někdo úspěšný tak je pyšný na svoje úspěchy a tak se z něj stává dogmatický diktátor, který kraluje konzumnímu pekelnému očistci. Jakmile začnete mluvit o pokoře tak máte najednou mnoho nepřátel, proto jako pokrytci o pokoře mlčíme a oslavuje pyšnost, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, morálky, umění, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. Vzniká zde nová generace pyšných lidí, co neváhají upalovat na hranici konkurenty, poučme se z minulosti, a zamezme tomu, aby zde docházelo k upalování kacířů, lidi co jsou nahoře dělají amatérské chyby, soudit druhé smí jenom čas, on má na to čas.