Ten, kdo neví se ptá logicky toho, kdo to ví, dneska máme k dispozici knihy a internet, a tak můžeme na mnohé rychle a levně získat správné odpovědi, tyto odpovědi jsou všeobecné a jsou zde jenom na to co se často ptáme, pokud máme potřebu vědět něco osobního třeba jak se mít dobře, tak musíme jít za správným specialistou.

Proč je pro nás tak těžké vyřešit naše osobní problémy, když přeci sebe dobře známe a dlouho jsme chodili do školy? Problém je v tom že se mnoho staráme o to, co je nám cizí a málo se staráme sami o sebe, stali se z nás loutky, které ovládají organizace nebo situace a loutka se málo stará o sebe, a tak nedokáže vyřešit svoje osobní problémy. 

Vědci zjistili to, že osud člověka je závislý na genetice a výchově od narození do deseti let, po deseti letech v člověku zakoření hluboko jeho návyky, a tak se už člověk nemůže změnit a má svůj pevný charakter, je to o vyrobení a nastavení k nějakému účelu, nic nového pod sluncem, podívejme se na včely, jak optimálně fungují a spatříme dokonalou konzumní spolčenost.