Všechny psychické nemoci jsou následkem toho že žijeme v nemocném konzumním světě, dokud se konzumní svět neuzdraví tak do té doby bude každý člověk psychicky nemocný a snaha jej léčit pomocí léků nebo jinak bude marná. Neustále řešíme člověka, že on není dokonalý a chybuje, tím se dostáváme do začarovaného kruhu, ze kterého nedokážeme uniknout mnoho tisíciletí, nezajímejte se o člověka!

Zajímejte se o konzumní svět, abychom všichni žili od narození do smrti v dokonalém světě, to je cesta k optimální pomoci psychicky nemocným. Jak učinit konzumní svět dokonalým na věčné časy to je zásadní otázka na kterou je třeba nalézt optimální odpověď. Dokonalost je v optimalizaci, která půjde do hloubky, v mnohém mi to připomíná vytvoření blogu, který je dokonalý po stránce technické a vzhledové, z díla spatříte tvůrce.

Dokonalost se skládá z mnoha maličkostí a dosáhnout dokonalosti není maličkost. Vše je o práci, která nám dává smysl života, abychom mohli dělat práci která nám bude dávat smysl života tak k tomu budeme potřebovat GVKB čipy do hlavy, jiná možnost zde není. Místo elit nás všechny bude ovládat od narození do smrti jenom globální umělá inteligence, takto zde vznikne dokonalý konzumní svět, ve kterém se nelže a nekrade.