Každá deprese je originální nejsou na světě dvě stejné deprese, a proto musí být logicky i u každého jedince zvolen optimální lék na depresi přímo pro depresi kterou trpí onen jedinec. Dosud specialisté vycházeli z toho, že je zde jenom jeden druh deprese, a tak stačí jenom málo druhů léků na depresi. Každou depresi vytvořila vždy chyba nebo chyby, které mohou být v jedinci co má depresi, nebo v okolí jedince který depresí trpí.

Je to jako s bolavým zubem, dokud se ten bolavý zub nevytrhne, nebo neopraví jinak, do té doby zde bude bolest zubů. Mnohdy jsou chyby skryté a ten kdo trpí depresí o těchto chybách ani neví vypátrat tyto chyby není jednoduché a není ani jednoduché tyto chyby opravit. Je snadné odbýt nemocného běžnými prášky na depresi, protože je čekárna plná lidí, co mají depresi a potřebují pomoci.

Vždy je tím bolavým zubem to že nemocný má nějaký důležitý úkol, který nemůže splnit, a tak má problémy a tím i deprese, mnohdy může jít i o více důležitých úkolů co je problém splnit. Systém má na člověka veliké nároky, ale neposkytuje mu pro splnění těchto nároků správné zdroje a servis, který je pro splnění nároků nutný.

Nikdo zde není Bůh, aby mohl dělat zázraky, každý má zde velmi omezené možnosti v hmotné i duševní rovině. Stroj nemá deprese, když od stroje chceme to, co on nedokáže tak se stroj zastaví anebo se rozbije, uživatel se z toho poučí a příště se strojem zachází správně! Zde se dostáváme ke špatným vztahům mezi lidmi, kdy zacházíme s druhými tak, že oni z toho mají deprese, protože se nemohou zastavit nebo rozbít!

Problémem je že ten druhý není věc, kterou jsme si museli draze koupit a nevadí nám, že on umře díky našemu špatnému agresivnímu jednání. Představme si situaci, kdy by si zaměstnavatel musel draho koupit zaměstnance od státu a pokud by mu zaměstnanec umřel, tak by měl zaměstnavatel velikou ekonomickou ztrátu čím dražší by byli zaměstnanci tím lépe by se o ně i zaměstnavatel staral a zajistil jim teplé jídlo na pracovišti, větší prostory pro práci zaměstnanců a lepší nástroje a stroje k jejich práci.

Pochopitelně by okamžitě u zaměstnanců poklesli problémy s depresí! Podívejme se na hospodářský dobytek zde je stejný problém, pokud hospodář zle s dobytkem zachází, je i jeho dobytek často nemocný a jsou s ním i jiné problémy. Existují statistiky, které odhalují přesně zaměstnavatele, kde se zle zachází se zaměstnanci, ovšem v současnosti nemůže specialista na léčení depresí s těmito zlými zaměstnavateli nic učinit, protože oni neporušují bohužel žádné zákony?

Nejhorší je srážka s blbcem, a právě blbci na vedoucích místech způsobují veliký nárůst depresí, je třeba už konečně začít s tím něco dělat a pochytat tyto blbce a přemístit je na dlouhou dobu do vězení, aby zde pochopili, že takto myslet a jednat se zaměstnanci nemohou.