Optimální digitální totalita

Totalitní systémy obvykle charakterizují tyto charakteristické rysy

1. Státem vynucovaná svatá ideologie, rozdělující lidi na bohaté a chudé
2. Omezení svobody mediálního projevu
3. Výchova k udavačství a zradě
4. Zákaz držení; zbraní, drog, jedů, tajných informací
5. Jediná centrální svatá organizace ovládající ideologie a ekonomiku
6. Policejní a digitální kontrola a sledování občanů včetně používání represe a zastrašování
7. Postih kritiků totality vězením nebo smrtí
8. Likvidační sankce vůči médiím, které by umožnily publikaci názorů kritiků totality
9. Centrální řízení státu nebo unie, tvrdé omezení pravomocí menších samosprávních celků
10. Omezení svobodného pohybu lidí, zejména do zahraničí, až po násilné uzavření hranic
11. Monopol na prostředky soukromé a veřejné komunikace mezi jedinci a organizacemi
12. Nahrazení pravdy a lásky za lež a nenávist

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *