Přeskočit na obsah

Optimalizace třídní konzumní společnosti

Pravda o mocných a bohatých lhářích a zlodějích. Příležitost snadno udělá z člověka lháře a zloděje, tam kde není příležitost ke lhaní a krádeži tam logicky ani nejsou lháři a zloději. Problematika lhářů a zlodějů je tedy otázkou zamezení příležitosti k tomu, aby zde byla lež a krádež, prevence je lepší než odstraňování toho, co způsobí lež a krádež.

Jediná prevence, která spolehlivě funguje proti lhářům a zlodějům, je strach z trestu smrti, pokud se v přírodě někdo pokusí lhát a krát vystavuje se nebezpečí smrti. Lidská kultura je postavená na mocenské a ekonomické pyramidě, kde na vrcholu jsou mocní a bohatí bohové a dole jsou bezmocní a chudí volové, co je dovoleno bohům, to je zde přísně zakázáno volům.

Jak zamezit bohům co jsou na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy, aby oni zde mnoho sobecky lhali a kradli o tom to zde od nepaměti neustále jenom je. Zde se dostáváme k otázce optimalizace třídní konzumní společnosti, kdy optimalizace zamezí bohům, aby parazitovali sobecky na volech, co zde musí pracovat za minimální mzdy.

Problémem je zde kontrola lidského myšlení, jde o to neumožnit lidem myslet na to, aby používali ve svém životě lež a krádež, jde zde o správnou výchovu a správný ideologický morální systém, ve kterém by byl lhář a zloděj společensky natolik potrestán, že by spáchal sebevraždu.

Jsme tím, jak nás společnost vychovala, klasickou ukázkou špatné výchovy jsou ubohé ideologické sekty, které z lidí dělají lháře a zloděje, sektářská výchova a sektářské morální systémy nepatří do moderní civilizace. Jde o to, aby každého člověka na světě vychovali jenom roboti s umělou inteligencí pomocí elektrických šoků, kdy bude člověk vystaven mnoha složitým testům na morálku a z jeho myšlení se dokonale eliminuje jakákoli myšlenka na lež a krádež.

Jedinou autoritou nám budou jenom roboti a vše co nám řekne robot, to nám bude i svaté, druhý člověk nám nebude nikdy žádnou autoritou a nebude nám nikdy radit ani poroučet. Na vrcholu mocenské pyramidy stanou roboti s umělou inteligencí a dole budou lidé, co nikdy nelžou a nekradou.

Štítky: