Oklamat lze vědomí, ale podvědomí oklamat nejde, následkem je u otroků blbá nálada

Proč je společnost rozdělená na otroky a otrokáře? Vše začalo přelidněním, jde o příčiny a následky, přelidnění snižuje hodnotu člověka a tím vede ke vzniku otroctví, pokud na nějakém teritoriu není přelidnění tak díky migraci zde brzo k přelidnění dojde, v přírodě tento problém řeší krvelačné šelmy, které násilně regulují početní stavy zvířat, u lidí k regulaci dochází pomocí; válek, hladomorů, epidemie, atd. s rozvojem moderní sociální altruistické kultury, začalo docházet k rychlému nárůstu počtu lidí, a tak se začala stavět města a ve městech byli vysoké domy.

Byli zde i pokusy o kulturu bez otrokářů a otroků, ukázalo se, že tato rovnostářská kultura ekonomicky a sociálně nefunguje, a tak se lidi zase vrátili ke klasickému otroctví. Otrokům je mediálně a kulturně neustále vymýván mozek, a je jim tvrzeno, že nejsou ekonomickými otroky, a že je zde vláda lidu.

Oklamat lze vědomí, ale podvědomí oklamat nejde, následkem je u otroků blbá nálada, a tak otroci konzumují pivo a cigarety, nebo prášky na deprese, někteří otroci zase věří na svatá dogmata, která jim slibují zázraky. Války a krize, v nahotě odhalují to, že člověk je jenom číslem ve statistice, a miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce, nebo v pracovních táborech, to je jenom statistika.

Otrokům je tvrzeno, že si za svůj životní neúspěch mohou sami, protože jsou líní, a nechtějí něco pro svůj úspěch udělat. Rozebíral jsem to, proč je někdo zde úspěšným, příčinou je štěstí, je mnoho lidí co se snažili ze všech sil být úspěšnými, ale neuspěli, protože neměli štěstí. Není zde žádná strategie jak mít zde štěstí, tento svět je evoluční experiment a statisticky globálně jenom jedno procento lidí zde má štěstí a tak se má dobře, ostatní štěstí nemají a tak se mají zle.

Jenom smrt je zde pro každého jistá a vše ostatní je zde nejisté, jsou zde; války, znárodnění, přírodní katastrofy, hladomory, epidemie, terorismus, extremismus, dogmatismus, atd. víra v to, že se bude něco pravidelně jistě dlouho opakovat, stvořila pravdu, vztah, který nám přináší možnost s něčím snadno manipulovat, v nás vytváří lásku, ano, vše je zde o situaci.

Ubohá situace, z nás dělá ubožáky, ve snaze se mít dobře musíme konat zlo, o tom je tento svět, člověk je zde člověku vlkem a vlci se převlékli za pastýře, aby se tak zde mohli stát; králem, šlechticem, milionářem, celebritou, prezidentem, ředitelem, papežem, atd. Evolučně je člověk genetický stroj na recyklaci potravy, a jeho dílem je hnojivo, které dává rostlinám živiny. Nejsme zde evolučně stvoření na to, abychom byli; králem, šlechticem, milionářem, celebritou, prezidentem, ředitelem, papežem, atd.