Existujeme v konzumní realitě, která je založená na protikladech a tom že po příčině je zde následek, jsou to jednoduché přirozené zákonitosti, které jsou pevným bodem všude na věčné časy. Ti, co existují v očistci touží po ráji a když jim dojde, že nemají šanci se dostat do ráje, tak konzumují drogy nebo věří na zázraky.

Propaganda po mnoho století slibuje těm, co jsou v očistci ráj, ale zapomíná svoje sliby splnit, obrazně je rozdělní lidí často znázorněno jako pyramida, kde dole je očistec a nahoře je ráj, většina lidí má jasně určen svůj osud už při narození a nemají možnost svůj osud změnit. Svět k lepšímu nikdy nezměnili ti, co žili v konzumním ráji, svět se k lepšímu změnil vždy jenom díky vynálezům, které se uvedli do praxe.

Díky vynálezům vznikla za mnoho tisíciletí konzumní civilizace, ve které máme k dispozici mnoho výhod, a tak snadněji můžeme dosahovat svých egoistických cílů. Problémem konzumní civilizace je přelidnění a degenerace, z lidí se díky civilizaci stal egoistický invazní druh, který začal vandalsky ničit ekosystém, podle hesla po mě potopa. 

Dějiny jasně ukazují, že musí přijít pád na existenční dno, aby došlo k restartování mocné ideologie, je to neustálé pulzování mezi úspěchem a neúspěchem, nedávno zde skončil socialismus a byl nahrazen kapitalismem, proč socialismus padnul na existenční dno? Příčinou pádu socialismu byla dogmatická totalita, každá dogmatická totalita je zde evolučně dočasně. 

Nebude to už trvat evolučně dlouho a padne na dno egoistický kapitalismus, místo egoistického kapitalismu zde bude digitální emancipace, ve které bude všemu kralovat jenom umělá inteligence, to povede ke zrušení peněz a soukromého vlastnictví, na zboží a služby bude přídělový čipový systém, a tak zde už nebudou milionáři a žebráci.