Nikdo není zdravý každý je nemocný, a proto je zde logicky krize, se kterou si neumíme poradit, civilizace je velikou nemocnicí, a tak zde nemocní lidé mají děti, které jsou nemocné už při narození, nemocný zde léčí nemocné je to začarovaný kruh, který vytvořila civilizace tím, že se vzdálila od přírody. Zdraví je vázáno na přírodu, která je zdravá, protože do ní nemocný člověk dosud násilně nezasáhnul, člověk totiž dokáže narušit i zdraví u přírody pomocí svojí civilizace a svojí snahy z přírody vytěžit maximum hodnot a zdrojů.

Naše inteligence myslí jenom na to, jak vytěžit z čehokoli hodnoty a zdroje, když se na cokoli díváme tak myslíme na to, jak z toho něco vytěžit pro sebe abychom se měli lépe, než se právě máme, ocitli jsme se v začarovaném kruhu a nevíme, jak z něj uniknout. Narůstá spotřeba chemických látek, které konzumujeme, abychom se uzdravili, nebo abychom měli lepší náladu, či nám to lépe myslelo, naše tělo nestačí již odbourávat veliké množství chemických látek, které našemu tělu škodí, a tak přicházejí logicky nemoci u těla a u naší psychicky.

Druhá světová válka byla spojená s koncentračními tábory, atomovými bombami, kanibalismem, sebevražednými letadly s výbušninami atd. tato zbytečná krutá válka odhalila to, že je naše civilizace těžce nemocná a že již není nijak možné s tímto problémem cokoli učinit a že se tato nemoc bude jenom zhoršovat. Podnikatelé obviňují ze všeho politiky a politici zase ze všeho obviňují zase podnikatele, kdo ale opravdu za současný zoufalý stav naší civilizace opravdu může?

Za vše může ničení přírody, jakmile začal člověk ničit přírodu, aby měl z ní veliké výhody tak si tím začal podřezávat větev, na které seděl, jsme součástí přírody a jsme i existenčně na přírodě závislí je snadné sobecky vykácet lesy, abychom měli pole, které nám bude přinášet krátkodobě veliký užitek, ale zakrátko přijde mnoho problémů, se kterými si už neporadíme, a tak onemocníme. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.