Rubriky
Digitalizace

Nikdo nechce být v troubě

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Jak dochází k tomu že je člověk v troubě? Život je naprogramovaný proces, založený na manipulaci, pomocí odměny a trestu, aby někdo dostal odměnu, tak jiný musí být za trest v troubě. Nikdo nechce být v troubě, co s tím uděláme? Zakopaný pes je v materialismu, nadbytek vytváří nedostatek, jedinou možností je eliminovat globálně materialismus, jak to ale realizovat?

Moderní doba nám přináší moderní řešení, nahradíme lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, robot prezident bude vyznamenávat roboty. Člověk to byla testovací verze a robot je finální verze, vše je zde dočasně. Pokud se vám toto řešení nelíbí, tak můžete navrhnout jiné lepší řešení, jenže ono jiné lepší řešení zde není k dosažení. Roboti odsunou lidi do rezervací a zde oddělí muže od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh který zde už nemá ekonomickou koncepci a tak používá antikoncepci.