Není důležité mít informace důležité je nechybovat. Autorita zde má informace o tom, jak mít ve svojí specializaci vše pod kontrolou a často zásadně chybuje, protože málo experimentuje a spoléhá se na informace. Na informace se nelze spolehnout, protože svět, ve kterém existujeme je v neustálém pohybu, a tak zde nefunguje logika, logika může fungovat jenom tam, kde není v ničem pohyb, a tak je zde snaha pohyb informací násilně zastavit a proměnit náš duševní svět ve veliký mrtvý informační hřbitov, kde duševní mrtvoly pohřbívají duševní mrtvoly.

Inteligence to je experimentování, opakem inteligence je vědomí, které pracuje s logikou, a tak je zde věčný konflikt mezi inteligencí a vědomím, je na každém, aby se rozhodnul, jestli bude pod vlivem inteligence nebo vědomí. Víra je postavená na vědomí, a tak je informačním hřbitovem, kde kraluje logika, opakem víry je logicky pochybování a nedůvěra, evoluce je postavená na pochybování a nedůvěře, tam kde je u moci pochybování a nedůvěra tam je i ekonomický růst.

Jestliže je zde globální ekonomická krize, tak za ní může logicky víra postavená na logice, víra je jako náš stín, před kterým nemůžeme uniknout od vzniku našeho lidského druhu. Ježíš Kristus byl první pokus o zásadní odmítnutí víry v logiku, tím že on řekl, že je třeba opustit myšlenky na odplatu a naučit se druhým odpouštět jejich chyby a jejich zlé skutky. Kdo mě uhodí na pravou tvář, tomu rád nastavím levou tvář, nikdo ale Ježíše Krista nepochopil a nikdo jeho cestu za dvě tisíciletí dosud nepřijal, Křesťanství nedokázalo nikdy nastavit svoji tvář tomu, kdo jej uhodil, ale vždy myslelo jenom na odplatu! Je velmi obtížné jít po cestě Ježíše Krista, nikdo nemá v sobě tolik síly, aby dokázal po této cestě jít, a tak všichni jdou po cestě odplaty a tato cesta vede do konzumního očistce, ve kterém kralují drogy a sektářské mafie, které drogy hříšníkům draho prodávají.

Dítě je po narození krásné, protože v něm není víra v logiku, ale je v něm mnoho čisté inteligence, dospělí ale dělají, co mohou, aby v dítěti čistou inteligenci rychle nahradili vírou v logiku, a tak mohli s dítětem snadno manipulovat. Jakmile dítě začne věřit v logiku, tak krása dítěte zmizí a z dítěte se stane duševní mrtvola, která miluje odplatu a nedokáže nikomu nic odpustit! Narodil jsem se na velikém hřbitově, kde mrtví pohřbívají mrtvé, je mi vás velmi líto, pomoci lze jenom tomu, kdo mě o pomoc požádá a kdo poslechne to, co mu říkám. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.