Celá naše existence je postavená na důležitosti, kdy jsou zde důležité úkoly a důležité osobnosti, jenže ve skutečnosti nic zde není důležité, když nesplníte nějaký důležitý úkol, nebo zlikvidujete násilně důležitou osobnost, nic se vlastně nestane. Musíš to učinit je to důležité jak často zde tato věta a myšlenka je ona jako bič popohání naše myšlení a naše konání život nám pod tímto otroctvím důležitosti rychle uteče a mnohdy teprve v okamžiku naší smrti nám dojde, že vlastně nic zde není důležité. Není důležitá ekonomika ani politika, je to jenom ubohé lidské divadlo, které vytváří dokonalou dezinformační iluzi důležitosti a nenahraditelnosti. Není důležitý ani tvůj život a tvoje ubohé sobecké ego, které s tebou snadno manipuluje snadno jako s ubohou loutkou.

Není důležité být zde ředitelem nebo prezidentem, či jiným mocným ubohým parazitem, který se považuje za svatého Boha a v druhých ubohé hříšné voly spatřuje. Není důležité ani slunce, kolem kterého se točí naše malá ubohá planeta, kde je souhrou mnoha náhod život, jednou toto veliké slunce přestane existovat a tím zde ani nebudou planety, které se kolem tohoto slunce točí. Vše, co vzniklo to i jednou zanikne, vše je zde v nekonečném pohybu, je to zde jenom, náhodné vznikání, plnění úkolů, a ubohé zanikání, nic jiného zde nikdy nebylo a nebude. Vše z prachu vzniklo a v prach se to navrátí, jenom ty prachy pořád nemáme. Jste všichni jenom děti, co si zde hrají na to, jak je něco důležité a chcete od druhých, aby vám to uvěřili a podřídili se hře na důležitost.