Přeskočit na obsah

Nevěřte tomu, co vypadá jako realita

Naše vnímání času a prostoru je založeno nejvíce na tom co vidíme a co slyšíme, jenže naše schopnosti vnímání jsou mnohým omezené, je to obrazně jako bychom život na naší planetě poznávali jenom z měsíce, který kolem naší planety země obíhá a nemohli se nijak k zemi přiblížit, pomocí techniky a neměli bychom ani silné dalekohledy. Z dálky vypadá vše jinak, než z blízka to si uvědomíme, když se k něčemu mnoho přiblížíme, zjistili jsme to, že vše co do nás vstupuje to na nás působí tělesně a psychicky, něco nám škodí a jiné nám přináší užitek, nemůžeme se izolovat od svého okolí, protože bychom onemocněli a zemřeli.

Pandemie způsobila naší civilizaci obrovské problémy, na které jsme nebyli připravení, přitom pandemie nejsou evolučně nic nového, co by nám škodilo. Jak vlastně může, tak malý virus způsobit, tak obrovské škody? Problém je v naší složitosti, jsme složitým systémem, kde je vše propojeno se vším, čím více poznáváme naše tělo a náš mozek tak tím více zjišťujeme že máme jenom velmi povrchní informace, nestačí jít za lékařem a brát na nemoc léky, léky nedokážou zázraky! Tak jako je nemocný člověk tak je i nemocná společnost ve které žijeme.

Můžete lidem říkat co je správné a co je chybné ale je to marnost, protože vás nikdo neposlechne, protože každý má svoji subjektivní pravdu a teprve když je na tom velmi zle tak hledá pomoc, ale to už je většinou velmi pozdě na to mu pomoci, komu není rady tomu není pomoci. Svět, ve kterém žijeme mi připomíná šachovou hru, která má složitá pravidla, a tak při této hře musíme mnoho namáhat naši inteligenci, proto jsou populární hry, které jsou jednoduché.

Složitost naší civilizace je následkem toho že jsme praxi nahradili za teorie, které v praxi nefungují. Jaký má smysl náboženství a politika, když jde jenom o populistické ideologické centrální teorie, které v praxi ekonomicky nefungují! Lidi se chtějí mít dobře, každý člověk je egoista, který si často hraje na altruistu, slova nás mohou snadno oklamat, proto se podívejme na to, jaké dílo zde člověk nebo společnost zanechala.

Vždy když se v myšlení dostanu do začarovaného kruhu tak se podívám na lidovou moudrost nebo na to, jak funguje příroda, v základních principech je si zde vše podobné, a tak se často používají podobenství díky kterým můžeme pochopit to co je nám cizí. Základním principem je zde napětí mezi protiklady a tato energie vytváří příčiny a následky, často je zde snaha napětí mezi protiklady násilně zrušit a následkem jsou problémy na které není řešení. 

Štítky: