Každý člověk je od narození do smrti nemocný, není zde v civilizované společnosti jediný zdravý člověk, který by nepotřeboval vyléčit ze svých nemocí. To, co je dokonale zdravé to je i nesmrtelné, protože to má v sobě systémy, které vše automaticky opravují a staré novým nahrazují. Z toho lze logicky odvodit přímou úměrnost spojenou s délkou života, kdy to, co je velmi zdravé to zde i dlouho žije, a to co je nemocné to i zde krátce žije. Podstatou života je svoboda, čím více je živý systém svobodný tím více je i zdravý a tím déle zde i žije, otroctví tedy způsobuje naše nemoci a zkracuje nám i náš život.

Mnozí lidé si naivně myslí že zde jsou svobodní, to je ale jenom iluze způsobená nedostatkem správných informací, svoboda je spojená s tím že mám možnost volby v hmotné i duševní rovině, jakékoli omezení možnosti volby, je projevem otroctví a manipulace, kdy se snaží něco s námi agresivně sobecky manipulovat. Svoboda je založená na kruhu, který umožňuje automatický životní proces, jakmile je kruh života agresivně narušen agresorem, dostavuje se nemoc a problémy.

Náš svět je světem agresorů, co se snaží narušovat agresivně kruh našeho života nejrůznějšími způsoby. Díky velikému množství agresorů jsme smrtelní a nedokážeme zde existovat neomezenou dobu, agresoři nejsou jenom okolo nás, jsou i v nás už od našeho narození, život zde je postaven na agresivním boji o existenci a následkem je naše smrtelnost, kdy nás nějaký agresor časem vždy zabije. Za každou nemocí jsou tedy agresoři, co se nás snaží porazit a my se musíme agresivně těmto agresorům po celý život bránit, abychom jim nepodlehli.

Nesmrtelný systém je postaven na agresivní kyselině, která je mnohem agresivnější než kyseliny, na kterých je zde postaven život, pokud tedy by na tento systém agresivně zaútočil nějaký živý systém z našeho ekosystému, tak by byl okamžitě zabit. Vysoce agresivní kyselina má za následek i vysoce agresivní myšlení a konání to je logické, co je to vlastně agresivita? Agresivita je následek svobody, čím více svobody tím je zde i více agresivity, vykleštěný vůl je málo agresivní, a tak otrocky poslouchá člověka.

Evoluce musela logicky dospět k tomu, že vytvořila ve vesmíru nesmrtelný život na vysoce agresivních kyselinách, jenom to, co je dokonale zlé, to zde může být i nesmrtelné, protože zde není žádný vnitřní ani vnější agresor, který by mohl tento zlý systém existenčně na životě ohrozit. Svobodní kanibalové jsou velmi agresivní, a proto jsou i zdraví, jakmile kanibalové přijdou o svoji svobodu, tak okamžitě onemocní a stanou se z nich civilizovaní ubožáci. Cesta k naší nesmrtelnosti je v poznání kyselin, které budou mnohem agresivnější než ty, na kterých je postaven náš lidský systém, jenom tak se ubráníme zde všem agresorům, co se nás zde snaží agresivně zabít.

Jde o to, aby když nás píchne klíště, tak aby to pro klíště znamenal rozsudek smrti, a to samé se stane i jedovatému hadu, který by nás kousnul i on zemře díky našim kyselinám, které jej okamžitě zabijí. Zvířata a viry se potom brzo naučí na nás agresivně neútočit, protože poznají že je to jistá sebevražda, náš pach a naše řeč způsobí to, že všichni pozemští mocní agresoři začnou před námi utíkat, aby se jim nic nestalo.