Přeskočit na obsah

Nemocný hledá zdraví

Tak jako onemocní tělo, tak onemocní i naše myšlení a hledáme někoho, kdo nám pomůže se uzdravit, aby bylo naše myšlení zase zdravé. Každá kulturní civilizace má svoje specialisty na léčení lidského myšlení a způsoby léčení se mnoho odlišují, což vede často k názoru, že nám neznámé způsoby léčení lidského myšlení jsou chybné. Vědění to jsou základy, práce to je dům, myšlení to je střecha domu, to je to, co máme v naší hlavě a jde o to, aby nám tento duševní dům nespadl, protože se o něj špatně staráme.

Častým problémem duševního domu jsou špatné základy neboli naše vědění, kterému věříme a o kterém nepochybujeme, opravit základy domu to je veliký problém ale, pokud je neopravíme tak se duševně neuzdravíme. Zde se dostáváme ke genetice a výchově, vše živé bylo evolucí vyrobeno a výchovou nastaveno, aby to zde plnilo úkoly a zvládalo situace, do kterých se dostane.

Pokud je zde chybná genetika a chybná výchova, je logické že je zde i chybný člověk, který hledá logicky pomoc u specialisty, aby on jeho chyby opravil. Mnohdy ale není již možné chybného člověka opravit, protože by šlo o veliký zázrak a jak víme, tak veliké zázraky jsou možné jenom v pohádce, nebo v našich snech.

Specialista může mnohdy jenom utlumit bolest pomocí léků nebo meditace, ale nemůže odstranit u člověka jeho genetické chyby a chyby způsobené výchovou v dětství. Následkem je bohužel konzumní kultura, ve které je každý jedinec chybným živým systémem, který nejde již opravit, a tak on musí konzumovat utlumující chemické látky, na kterých se stává mnoho závislý, a většinou tyto chemické látky poškozují jeho zdraví, protože nejsou dokonalé, což je způsobené tím, že je nevyrobilo lidské tělo.

Je zde mnoho mocných a bohatých podvodníků co se snaží na chybných lidech parazitovat a dělají z nich hlupáky a ubožáky, existuje vůbec cesta ven z tohoto bludného evolučního kruhu? Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. V této čisté meditaci je cesta, je to cesta plná překážek a problémů, po které půjde člověk mnoho tisíciletí a pokud se mu podaří dojít do konce této dlouhé duševní cesty tak se stane správným živým systémem, který myslí a žije správně.

Štítky: