Nejúspěšnější zde jsou lidé, co umí správně mluvit

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Konzumní kultura znamená nabídnout lidu chléb a hry, aby byl lid spokojený, minulost nám ukázala, že strategie chléb a hry zde dlouho nefunguje, následkem je vždy extremismus, který vede k válce. Vše zde jsou jenom závislosti na tom, co potřebujeme a milujeme, jsme loutky ovládané svými závislostmi. Nejde jenom o závislosti na drogách, je zde i mnoho jiných skrytých závislostí, které si neuvědomuje, pokud jsou uspokojené. Jakmile není nějaká závislost uspokojená tak přicházejí problémy, co je to závislost? Závislost je vztah, který přináší užitek, ten užitek může být oboustranný nebo jednostranný, pokud je ten užitek jednostranný, jedná se většinou o parazitování, a hostitel se snaží tento vztah ukončit.

Takovým klasickým jednostranným vztahem je vztah mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, ti, co jsou dole se snaží o to ukončit vztahy s těmi co jsou nahoře a následkem je napětí a extremismus. Jak došlo k tomu, že zde je rozdělení na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole? Vše začalo v okamžiku vzniku řeči, řeč umožňuje snadné parazitování otrokářů na otrocích, všimněme si toho, že otrokáři fyzicky nepracují a jenom mluví a otroci nemluví a jenom fyzicky pracují. Nejúspěšnější zde jsou lidé, co umí správně mluvit, a tak mohou snadno manipulovat s cizími lidmi, dialog se stal šachovou hrou, ve které chceme dát druhému mat, je to konflikt v rovině psychické mezi psychopaty. Jak se vlastně z lidí stávají psychopati? Příčinou je zde extremismus, pokud chcete uspět musíte jít do extrémů a používat extrémní strategie, které porušují zavedená pravidla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *