Pokud budeme hledat odpovědi na mnoho otázek tak zjistíme to, že všechny naše problémy vycházejí z toho, že chybujeme a svoje chyby opakujeme, existují zde základní přirozená pravidla, která se nemění podle situace a následkem je to že je si zde mnohé podobné, protože to vychází ze základních přirozených pravidel. Nejčastější lidskou chybou je snaha o ideální realitu, snažíme se mít lépe za každou cenu a následkem je přelidnění které nás proměnilo na loutky, které jsou centrálně ovládané pomocí ekonomiky a zákonů, a tak zde každý má svůj osud který nedokáže změnit.

Život je o práci, která přináší užitek, mnoho lidí pracuje a nemá ze svojí práce užitek, to logicky způsobuje těmto lidem psychické problémy, každý problém má jistě i svoji příčinu, co je příčinou toho že mnoho lidí nemá ze svojí práce užitek? Dobrota je žebrota, jsme donucení k tomu abychom byli dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, stali se z nás otroci konzumního systému a jakýkoli odpor proti konzumnímu systému je naivní a marný, protože je zde vše postaveno na byrokratické centralizaci, kdy se z centra lidi ovládají pomocí zákonů a přerozdělování peněz.

Následkem je; inflace, pandemie, válka, vandalismus, drogy atd. politici slibují zázraky po volbách, náboženství slibuje zázraky po smrti, reklama slibuje zázraky po zakoupení zboží nebo služby atd. sliby se slibují a blázni se radují, bylo a bude! Neustále je zde tlak na to, aby se změnil člověk a byl dokonalý, tak to nefunguje, je potřeba nedokonalého člověka nahradit za autonomního robota, a tak bude robot prezident vyznamenávat roboty, stroje na práci a programy na řízení strojů o tom to je, že člověk nebyl evolučně stvořen k tomu, aby byla pro něj práce trestem za jeho hříšnost, rodíme se jako andělé, ale musíme žít v konzumním pekle!