Naše kulturní civilizace zde existuje díky spolupráci, jakmile spolupráce optimálně nefunguje tak je zde krize, proč spolupráce optimálně nefunguje to jistě musí mít i nějakou příčinu? Spolupráce nefunguje, protože zde selhalo testování a kontrola, nic nového pod sluncem v přírodě je testování a kontrola samozřejmostí, a proto zde nejsou krize. Podívejme se na sport zde je testování a kontrola samozřejmostí, když to jde ve sportu, proč by to nemohlo fungovat i v; politice, náboženství, ekonomice atd.

Abychom testování a kontrolu optimalizovali tak lidi naskenujeme ve virtuální realitě a jejich hříšná těla eliminujeme v krematoriu, lidi budou existovat už jenom ve virtuální realitě kde každý bude mít místo těla počítač s operačním systémem, budou to malé a rychlé počítače o velikosti tlačítkového mobilního telefonu a s malou spotřebou jakou má mobilní telefon. Pracovní náplní virtuálních lidí bude testování a kontrola, konečně zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, protože zde už nebude parazitování člověka na člověku.

Podívejme se objektivně do přírody zde je díky evoluční optimalizaci dokonalý ekosystém, je pravdou to že optimalizace v ekosystému probíhá pomalu, my nemáme tolik času abychom mohli něco optimalizovat milion let. Došlo evolučně rychle k obrovským změnám v nás a okolo nás, vše se začalo dělat ve velkém v továrnách a přišla i digitalizace která eliminovala mnoho zaostalosti. Něco se nám daří rychle optimalizovat a u něčeho jde optimalizace pomalu je to celé jako počítačová hra kde postupuje do další úrovně hry ve které musíme splnit větší nároky hry.

Největším problémem u optimalizace je strach ze změn, na něco si zvykneme a nechceme to už měnit, zvykli jsme si na to, že je zde rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Vše se točí okolo profesionální práce, protože z práce vznikají hodnoty, čím lépe je práce optimalizovaná tím větší hodnoty z práce vznikají, abychom mohli práci optimalizovat tak budeme muset lidi naskenovat ve virtuální realitě a každý tak bude existovat jenom jako malý počítač napojený na GVKB virtuální realitu.

Rozmnožovat se budeme už jenom digitálně, bude to veliký evoluční krok pro naši civilizaci, kdy proměníme hříšné opice na svaté virtuální bytosti. Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a roboti, naší prací bude testovat a kontrolovat funkčnost složitých systémů. Genetické tělo je zastaralý sytém, který už nejde optimalizovat, a proto se musí nahradit za počítač tak jako jsme nahradili koně za traktory a osobní automobily. Vše je obchod a pokud chceme něco získat tak za to i musíme zaplatit, lidské tělo nám brání v dosažení dokonalosti pomocí optimalizace.

Na počátku vzniku vesmíru a života bylo kopírování, pokud bůh vše stvořil tak kdo stvořil boha, z nuly vznikne jenom nula! Boha jsme si vymysleli abychom mohli dělat z druhých voly! Člověka nestvořil bůh, člověk byl stvořen z opice pomocí kopírování, knihy vznikají z knih, ten, kdo hodně čte knihy se nakonec stane spisovatelem, který knihy vytváří.

Krize nastává, pokud kopírování nefunguje optimálně, úspěch u jednice nebo o společnosti je o tom že kopírování hodnot optimálně funguje, chybou je kopírovat to co nemá žádnou hodnotu! Z dálky něco vypadá hodnotně a z blízka spatříme že to nemá žádnou hodnotu, čas má dost času na to, aby poznal, co zde má hodnotu a co zde nemá hodnotu. Reklama nás klame od narození do smrti tím, že nám tvrdí o něčem, že to má hodnotu, protože je zde snaha z konzumentů udělat pitomce co si kupují pitomosti.

Jsme klamáni nejprve pohádkami kde dobro porazí zlo a potom následuje škola kde nás zase klamou tím, že vědomosti mají velikou hodnotu, a nakonec nás klame politika a náboženství tím že nám slibuje zázraky po smrti nebo po volbách, jenže zázraky patří do pohádek a snů v realitě zázraky nefungují. Ve snaze se mít dobře konáme zlo, nadbytek vytváří nedostatek, dokud nepochopíme to že bez testování a eliminování chyb zde bude pořád konzumní očistec tak budeme mít pořád blbou náladu.

Budeme muset začít lidi globálně každoročně od narození do smrti testovat na kvalitu a hodnotu, genetické zmetky budeme optimálně globálně recyklovat, pro nikoho zde nebude imunita nebo výjimka, padni, komu padni, takto skončí problém s tím, že se kopírují genetické zmetky a následkem je degenerace a přelidnění. Nedostatek zaměstnanců se vyřeší pomocí robotů, robot prezident bude vyznamenávat roboty, čím méně zde bude lidí tím méně zde bude problémů.

Programování v současnosti je zbytečně složité, protože zde schází umělá inteligence, která by práci programátorům zjednodušila, co je to programování? Programování je vytvoření informační databáze, která bude něco řídit, dodáme systémům informace a systémy budou samostatně pracovat a nebudou chybovat. Problémem je to že teorie v praxi nefungují, a tak se musí programy v praxi otestovat, aby se mohli programové chyby opravit. Programování pro ženy v domácnosti je dneska pro většinu žen utopie, protože ženy myslí jako malé děti a nemají talent pro to si poradit s něčím co je složité.

Vnímám programování jako fotografování, na začátku byli fotoaparáty veliké a složité, jakmile došlo k tomu, že přišla digitalizace tak se stali fotoaparáty jednoduché a malé. Bohužel jakmile se stane programování natolik jednoduché, že jej bez problémů zvládnou i ženy v domácnosti tak vznikne veliká konkurence která bude mít za následek malé zisky pro programátory. Vše zde je příčina a následek, toužíme po tom, aby bylo vše jednoduché a levné, jenže neuvědomujeme si už to, jaké to bude mít následky, najednou zde už pro nás nebude práce za mzdu, protože všechnu práci za nás udělají programy a roboti.

%d bloggers like this: