Nedostatek existenčních zdrojů je zde od počátku vzniku života, a tak zde uspěje jenom to, co je silnější a chytřejší. Evoluční vývoj je následkem boje o to, co milujeme a potřebujeme, nejkrutější boj o existenci je u hmyzu, proto hmyz dosáhnul dokonalosti. I ty musíš bojovat o to, co miluješ a potřebuješ, pokud vyhraješ tak získáš zdroje ke svojí existenci na nějaký čas. Boj se mění podle situace, ve které se nacházíš, někdy musíš bojovat více tělesně a jindy zase více duševně. V boji uspěješ jenom tehdy, pokud budeš silný a chytrý, nespoléhej se na pomoc druhých a na štěstí. Silný a chytrý je ten, kdo je neustále správně tělesně a duševně aktivní, tam kde není aktivita, tam je i nedostatek a bída.

V přirozeném prostření je snadné být správně tělesně a duševně neustále aktivním, problémem je, že často se dostáváme do nepřirozeného prostředí. Obrazně je nepřirozené prostředí jakýmsi květináčem, ve kterém jsi zakořenil, a tak jste závislí na zalévání a hnojení, jež provádí majitel květináče. Přirozené prostředí je volná příroda, kde jsi zakořenil a příroda se stará o zalévání a hnojení, zde jsi ale vystaven velikému existenčnímu tlaku. Jde o to být ve správný čas na správném místě, a zde konat to co je správné, jenom tak uspěješ v boji o existenční zdroje.

Falešné autority jsou jako falešné peníze, a tak jako trestáme toho, kdo platí falešnými penězi, tak musíme i trestat lidi, jež nám místo pravé autority, poskytují falešnou autoritu. Falešná autorita slibuje zázraky a nemožné, pochopitelně že svoje sliby nesplní, jí jde jenom o to, aby ona získala nadbytek toho, co miluje a potřebuje, jde většinou o peníze a výhody. V přírodě je nám dobře, protože zde je vše pravé, nejsou zde falešné napodobeniny, vše je zde originál, čím více je zde falešnosti, tím více máme problémů. Začíná to už v dětství, kdy zde jsou falešné pohádky a dospělí nám neřeknou pravdu o lásce a světě který nás obklopuje, a to je zásadní chyba, ze které vychází náš život.

Civilizace proměnila člověka v loutku, kterou ovládají peníze a výhody; politika, obchod, věda, to je falešné loutkové divadlo, kde jsou nám servírovány lži. Nejhorší je, když jsme falešní sami k sobě, a neřekneme si pravdu o sobě, a nedokážeme být přirozenými a smát se loutkovému divadlu, jež nás obklopuje. Ovce bečí, že zde málo pastvy je. Vlk vyje, že zde malého zisku dosahuje. Svině se sviní zde o koryto bojuje. Každý zde nespokojený je, protože on jenom falešnou loutkou zde je.

Když něco nevíme tak na to myslíme, třeba nevíme, proč je zde ekonomická a ideologická krize, díky níž máme mnoho problémů. Vše v nás a okolo nás je systém, který je ve vztazích s jinými systémy, pokud zde jsou chyby, tak zde jsou i krize, protože systémy nedělají to, co mají dělat. Svět, kde existujeme je v pohybu, a tak se zde neustále mnohé mění, to, co bylo dříve správné, to zítra bude chybné, nezbývá nám než to přijmout a správně se přizpůsobovat změnám. Dříve bylo správné, že se postavil hrad a ten měl, hradí stráž, jež jej hlídala před nepřáteli. Dneska už staré hrady nepotřebují, hradí stráže, přesto ale mnohé hrady dosud hradní stráže mají?

Čím to je, že se to, co je staré nenahrazuje novým, proč třeba okamžitě nenahrazujeme staré normy a staré autority novými? To staré zapustilo většinou do systému hluboké kořeny a není snadné to odstranit i s kořeny, a zasadit tam to nové. V přírodě je vše pod přirozenou kontrolou, a ona automaticky zlikviduje to staré, a tak je to rychle nahrazené novým. Stará centrální ideologie, jež byla sociální se musí nahradit decentralizovanou ideologií, jež bude likvidovat vše co je nenormální, a tak už nebude potřeba hradní stráže, ani rituály a náboženství, nebo jiné zbytečnosti.

Stará forma učení z knih, se nahradí virtuální realitou, napojenou na internet, starý tělesný sex nahradíme novým duševním sexem. Naše smysly vyhodnocují mnohé, a pokud se jim něco líbí, berou to jako ideální, jenže ne vše je ideální, a tak je zde snaha to změnit k lepšímu. Oheň nám poskytl světlo a teplo, díky němu se náš život změnil, a tak začala naše cesta za realizací ideálního světa pro náš lidský druh. Jedna věc je mít představy a sny o ideálním životě, pro nás a pro druhé, druhá věc je teoretické představy realizovat tak, aby se nám zde lépe žilo.

Máme se zde dobře díky tomu, že se nám podařilo mnohé mít zde pod kontrolou. Problémem je, že se občas něco naší kontrole vymkne, a má to pro nás, nebo pro společnost zlé následky. Pokud jsme chudí, myslíme na to, jak být bohatí, jenže zbohatne zde ten, kdo má štěstí a výhody, následkem je závislost na mnohém, závislost nás proměňuje v bezvýznamné loutky. Loutky věří v dětství na pohádky, a když dospějí, začnou zase věřit v ideologie, jež jsou; náboženské, sociální, politické, vědecké, fantastické atd. Svět, ve kterém lidské loutky žijí to je nemocnice, v této nemocnici není nikdo zdravý, a tak zde nemocný léčí nemocné.

Díky bohu, se smát druhým mohu, tak to je, že ten druhý blázen je. To moje osobní meditace, zde je, ten, kdo mi ji ukradne, tomu mozek z hlavy vypadne. Dneska jsem se setkal v Praze na Staroměstském náměstí s lidmi, jež milují sektu Kršna, měli tam veliký alegorický vůz, a lidi jej pomalu táhli směrem na Václavské náměstí a zpět. Před 30 lety jsem žil 9 měsíců ve Francii, na zámku sekty Kršna, a tak mi toto setkání připomnělo minulost, tenkrát jsem byl zvědavý a dneska už nejsem zvědavý.

Abychom cokoli mohli pochopit, musíme se k tomu přiblížit, a přiblížit se k problematice sekty Kršna, to je dlouhá cesta a málokdo dojde u ní do cíle. Jako technicky založený člověk, vnímám všechny ideologie náboženské a politické jako psychické programy, podle kterých by lidé měli žít a zakladatelé jsou programátoři našich mozků. Programátor se snaží něco nastavit tak, aby to konalo automaticky to, co on chce, a to je problém, pokud jde o veliký a složitý program. Jediná cesta je program zmenšit a zjednodušit, což se snadno řekne, ale těžko naprogramuje, základem ideologie je jednoduchá kvalitní GVKB idea, které lidi snadno porozumí, a tak jí uvěří.

Idea je snaha učinit program ideálním pro uživatele, problémem je že když jednomu druhu uživatelů vyhovíte, tak jiné uživatele rozzlobíte, není bohužel ten programátor, co by se zavděčil všem. Zakladatel sekty Kršna vycházel z toho, že pokud budou lidé mravně lepší, než jsou, změní se nemravná konzumní společnost logicky časem k lepší komunistické společnosti, jenže tato utopistická naivní teorie, v praxi bohužel nefunguje. Lidi byli a budou vždy odpovídat času a prostoru, kde dlouhodobě žijí, pokud se čas a prostor změní k lepšímu, tak se i k lepšímu časem změní i lidi.

Změnit čas a prostor k lepšímu lze jenom díky práci duševní a hmotné, jak si to zde jako lidi uděláme, tak si zde i budeme žít. Jde o to dostat pod kontrolu vše, co milujeme a potřebujeme natolik, že na to často myslíme, jde nejvíce o; výhody, jistoty, sex, peníze, vlastnictví, popularitu, drogy, informace, programy atd. Slouží nám to, co máme pod správnou kontrolou, a vládne nám to, co nemáme pod kontrolou, jde o: výhody, sex, peníze, drogy, informace. Umělá inteligence a roboti, brzo začnou kontrolovat; výhody, sex, peníze, drogy, informace atd. Ale to už jsem v tom, co bude, a ty nerozumíš zatím ani tomu co zde dnes je. Pokud uděláme chybu tak si ji uložíme do paměti, a snažíme se o to, abychom ji už neopakovali.

Dokud zde budou lidi, do té doby zde budou i chyby, takový je život, každý občas chybuje, a z chyb se poučuje. Je mnoho druhů chyb, a je možné tyto chyby nejrůznějšími způsoby rozdělit a utřídit, abychom o nich věděli. Autority nemají rádi, pokud někdo poukazuje na to, že amatérsky chybují, protože tím se ohrožuje jejich svatá autorita. Někdo kdysi řekl, že muž se stane mužem v okamžiku, kdy zplodí se ženou dítě. Život to je složitý dlouhý proces, kdy na počátku je růst, potom následuje rozmnožování, a nakonec je zde předávání zkušeností mladým lidem. Jelikož je život složitý, tak jsou zde i chyby, čím je něco jednoduší, tím méně v tom, i chybujeme.

Pokud stroj nebo počítač udělá chybu tak se rozbije nebo zastaví, a musí přijít člověk, který chybu najde a opraví. Pokud dítě, nebo nemocný člověk udělá chybu, tak mu s ní pomůže doktor nebo dospělý inteligentní člověk. Problémem, ale je, pokud udělá chybu mocný inteligentní člověk, nad ním už nikdo není, kdo by mu s chybou pomohl. Dejme tomu, že král vydá chybný zákon, a díky tomuto zákonu, se lidem v jeho království zle žije. Pokud někdo z lidu protestuje, tak je zavřen za svoji troufalost a drzost do hladomorny. Následkem je často to, že lidé opouštějí království, kde je špatný král, a stěhují se tam, kde je správný král.

Každý dospělý člověk zde něčemu kraluje, a okolí jej buď miluje, nebo nenávidí, a vše se točí kolem chyb. Často někdo udělá chybu, a řekne na to, že myslel, je to jakási běžná alibistická fráze, kdy vlastně říkáme, že jsme neměli dostatek informací, a tak jsme udělali chybu. Jakmile konáme něco, co je nám vzdálené, tak o tom nemáme všechny informace, a tak logicky i můžeme chybovat. Každý člověk ve svém soukromém království málo chybuje, a jakmile on svoje království opustí, tak mnoho chybuje. Čím méně budeme tedy opouštět svoje království, tím méně budeme i chybovat.

Toužíme po tom, co je nám vzdálené, a tak opouštíme svoje království, ve snaze získat to, co se nám líbí, v našem toužení, je zdroj našich chyb a našeho soužení. Já jsem dokonalý a ty jsi zmetek. Pokud nevíme jak na to, tak myslíme, a snažíme se přijít na to, jak na to. Myšlení, to je složitý proces, jež se odehrává v řídícím centru, u jedince jde o mozek, a u společnosti jde o vládnoucí elitu. Nevíme jak na to, protože konáme něco, co je nám vzdálené, pokud konáme to, co je nám blízké, víme jak na to. Abychom nemuseli konat to co je nám vzdálené, tak se specializujeme, a odmítáme konat to, co nesouvisí s naší specializací.

Automatická pračka se specializuje na praní prádla, a tak ví jak na to, proto nemusí myslet jak na to. V současnosti došlo k tomu, že se nespecializujeme od narození na to, co budeme po celý život zde konat, a tak pochopitelně často nevíme, jak na to. Autority rozhodují o druhých bez druhých, a násilím nutí druhé k tomu, aby konali to, co je nezajímá, následkem je to, že nevíme jak na to. Od pradávna, je zde snaha se postavit na odpor svaté autoritě, a tak autority používají odměny a tresty k tomu, aby si zachovali svoji autoritu. To, co je silnější tělesně a duševně, se stává automaticky autoritou tomu, co je slabší, jsou autority přirozené a nepřirozené.

Přirozenou autoritou je příroda, a nepřirozenou autoritou je prezident, který nemusí tělesně pracovat, protože se o něj druzí dobře starají. Čím méně zde bude nepřirozených autorit, tím více se budeme od mládí správně specializovat, a tak budeme po celý život vědět, jak na to, a budeme se zde mít dobře. Nepřirozená autorita to je plevel, on se musí neustále likvidovat, proto se mnohé nepřirozené mocné a bohaté autority, maskují jako přirozené autority. Nepřirozená autorita zná vše teoreticky, a přirozená autorita zná vše prakticky, to je jednoduchý rozeznávací znak, podle kterého je roztřídíme. Teorie v praxi nefunguje, protože není praxí otestovaná, proto nehledejte pravdu ve svatých knihách, ale hledejte ji v živé přírodě a lidové moudrosti, pyšný vysokoškolák se nepoučí ani z vlastních chyb, a pokorný, se nejvíce poučuje z chyb pyšných vysokoškoláků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..