Čistá fantazie je tam kde nejsou drogy, s příchodem drog do života člověka začalo docházet k tomu, že se fantazie člověka začala znečišťovat, a tak měl člověk špinavé představy, které mu ze života dělali pekelný očistec. Nalézt v dnešní době nějaké umělecké dílo, které je vytvořené pomocí čisté fantazie to je jako hledat jehlu v kupě sena, příčinou je veliká konzumace drog, které znečistili zde vše zcela dokonale a nic jim neuniklo. Proč pravý guru má tak málo žáků? Pravý guru požaduje od žáků, aby se vzdali všech drog na celý život zcela dobrovolně, a tak většina žáků nedokáže tento požadavek splnit, takže se nemohou stát žáky u pravého guru, falešný guru, tomu je jedno že žáci konzumují drogy, jemu jde jenom o to na žácích parazitovat a mít z nich veliký užitek a nezajímá jej to, že on žáky okrádá o čas a peníze.

Učit někoho kdo je pod vlivem drogy, je jako chtít od kamene, aby on obživnul, drogy proměňují duši člověka v kámen, který nemá žádnou hodnotu. Drogou je vše, co způsobí depresi, pokud to nemáme, jídlo může být drogou, stejně tak i sex je drogou. Jednoduchou zkouškou žáka je, jak dlouho on vydrží hladovět, tato metoda je velmi stará a velmi se i osvědčila. Je dokázáno že lidi, co byli dlouho v koncentračním táboře kde hladověli a neměli drogy, měli čistou fantazii, nestačí jenom omýt tělo vodou, musí se i omýt duše tím že nemáme drogy a hladovíme, jiné cesty k očištění naší fantazie zde není. Ježíš Kristus to je čistá fantazie, proto je jeho učení tolik na světě oblíbené. Blahoslavený chudý duchem je ten, kdo má čistou fantazii, protože nebere drogy, a tak nemá ani deprese.