Naivní idealisti se snaží protekci nahradit emancipací

Protekce stvořila; boha, člověka, náboženství, sekty, politiku, filosofie, reklamu, pohádky, tituly, kasty, třídy, ligy, mytologie, pověry, rituály, symboly, peníze, dluhy, regulace, prostituci, mafie, drogy, nezaměstnanost, války, pandemie atd. bez protekce by naše civilizace okamžitě zanikla a zase bychom byli nazí a nestyděli se za to, že jsme nazí. Logicky čím více je zde protekce, tím lépe civilizace i funguje, dokonalá civilizace má základy v protekci a bez protekce je v takové civilizaci každý jenom ubožákem s nulovou hodnotou.

Naivní idealisti se snaží protekci nahradit emancipací, podívejme se na rodiny, co s rodinou udělala emancipace, následkem je rozpad rodiny a tím pokles porodnosti, tam kde je u moci sociální idealismus. Pandemie, která poškodila mnoho ekonomiku je trestem za to, že je zde emancipace místo protekce, pokud by zde byla dokonalá protekce tak by nemohla pandemie narušit chod ekonomiky a politiky. Selhala zde armáda, která má chránit konzumní systém založený na protekci, armáda by měla převzít moc nad celým světem a zavést zde vojenský režim ve kterém není možné lhát a krást, dobrota je žebrota.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.