Nahoře je pro parazity ráj a dole je očistec pro jejich hostitele

Veliké parazituje na malém. Vše je zde o tom jak parazitovat a mít se dobře, dobrota je žebrota, elita která zde má moc a bohatství, to jsou profesionální paraziti, co mají imunitu a chrání je soudy a policie! Vše je založeno na dogmatickém direktivním centralismu, elita pomocí dogmat z centra parazituje na dělnické třídě. Nadbytek pro ty co jsou nahoře, je zde díky nedostatku pro ty, co jsou dole. Co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, nahoře je pro elitní parazity ráj a dole je pro ubohé hostitele pekelný očistec, ze kterého nelze utéci a tak mají čerti blbou náladu a kouří cigarety a pijí slivovici.

To ta minulá vláda byla špatná, tak to není, každá lidská vláda je špatná je třeba začít s optimalizací, kdy zde budou místo ubožáků GVKB roboti, nejsou ubožáci tak nejsou s ubožáky problémy, ubožáci se dají do EU konzerv, aby se neplýtvalo hodnotnými surovinami. Místo kuřecího separátu a ubohých potravinových náhražek, zde bude EU kvalitní lidské maso se zeleninou a kořením v EU konzervě. Ubožáků je v EU jako much a pokud podprůměrné lidi v EU dáme do konzerv, tak eliminujeme optimálně rychle a levně krizi v EU. Místo nefungujícího humanismu, zde bude v EU jenom fungující egoismus.